Genel Kategori

11 AB Ülkesi Fosil Yakıtların Avrupa Enerji Altyapısında Yasaklanması Çağrısında Bulundu

11 AB ülkesi, AB’yi şu anda revizyon altında olan Trans-Avrupa enerji altyapı yönetmeliği (TEN-E) kapsamında fosil yakıtları finanse etmeyi durdurmaya çağıran bir bildirge imzaladı.

Basılı olmayan bir belge -AB jargonunda gayri resmi bir belge- Avrupa’nın altyapısının karbonsuzlaştırmaya ve yeşil geçişe katkısı hakkında 5 Mayıs Çarşamba günü Brüksel’de yapılan tartışmaları takip ediyor.

Avusturya, Belçika, Almanya, Danimarka, Estonya, İrlanda, Lüksemburg, Letonya, Hollanda, İspanya ve İsveç’in aralarında bulunduğu imzacılar enerji sisteminin karbondan arındırılmasının Avrupa’nın 2030 ve 2050 iklim hedeflerine ulaşmada sahip olacağı rolü vurguluyor.

AB 2030 itibarıyla emisyonları yarıdan fazla azaltmayı ve 2050 itibarıyla net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediğinden, fosil yakıtların enerji sisteminde giderek daha küçük bir rol oynaması gerekecek.

TEN-E yönetmeliğinin revizyonunun, Avrupa’yı karbon yayan enerji kaynaklarına veya gaz boru hatları gibi kıymetli varlıklara mahkum bırakacak fosil yakıt altyapısının fonlanmasını hariç tutması gerektiğini de ekliyorlar.

Lüksemburg Enerji Bakanı Claude Turmes Twitter’da “Lüksemburg, Danimarka ve diğer dokuz Üye Devlet ile birlikte bu bildirgenin bir parçası olmaktan gurur duyuyor ve fosil yakıtların geleceğimiz olmadığı görüşünü paylaşıyoruz” dedi.

Avrupa Komisyonu Aralık ayında, hangi sınır ötesi enerji projelerinin AB finansmanı ve hızlı izlenen izinler almaya uygun olduğunu tanımlayan TEN-E yönetmeliğinde bir güncelleme yaptı.

Özel petrol ve doğalgaz altyapısını kuralların dışında tutan öneri şu anda Avrupa Parlamentosu ve son sözü söyleyecek AB üye ülkeleri tarafından inceleniyor.

11 ülke tarafından yazılan basılı olmayan belgeye göre “TEN-E fosil yakıt altyapısına yapılan yatırımları kolaylaştırmamalı.”

Özellikle önümüzdeki birkaç yıl içinde yapılacak yatırımların önümüzdeki on yıllar boyunca etkisi olacağı için, düzenlemenin “fosil yakıtlara bağımlılıktan uzaklaşabilir bir yol” çerçevesinin geliştirilmesine katkıda bulunması gerektiğini de ekliyor.

AB, 2050 itibarıyla net sıfır emisyona ulaşmak için kendine bir hedef belirledi. Ancak doğalgaz boru hatlarının ömrü yaklaşık 50 yıl iken, doğalgaz santralları genellikle 20 yıldan fazla çalışıyor, bu da bu 10 yılda yapılan yatırımların muhtemelen 2040’a kadar süreceği anlamına geliyor.

Climate Action Network Europe, 2035 itibarıyla doğalgazın kullanımdan kaldırılmasını savunuyor ve bu 10 yılda gaza yapılacak herhangi bir yeni yatırımın ya Avrupa’nın iklim hedeflerini tehlikeye atacağını ya da atıl kalan varlıklara dönüşme riski alacağını söylüyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir