Genel Kategori

ABD’deki su yoksulluğu halk sağlığını nasıl etkiliyor?

ABD'deki su yoksulluğu halk sağlığını nasıl etkiliyor?

Temiz su ve sanitasyona erişim, uluslararası hukukta yer alan bir insan hakkıdır. Son yıllarda ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen, kirli su ve suyla bulaşan hastalıklar, yalnızca düşük gelirli ülkelerde değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri gibi daha zengin ülkelerde de halk sağlığı için başlıca tehditler olmaya devam ediyor.

3 Ağustos 2010’da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yaşam ve özgürlük, ifade özgürlüğü ve eğitim gibi diğer temel hakların yanı sıra temiz suya ve sanitasyona erişimi bir insan hakkı olarak kabul etti.

BM’ye göre:

“Güvenli, yeterli ve uygun fiyatlı su, sanitasyon ve hijyen tesislerine erişimin olmaması milyarlarca insanın sağlığı, haysiyeti ve refahı üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir ve diğer insan haklarının gerçekleştirilmesi için önemli sonuçlara sahiptir.”

Arıtılmamış su, ishale neden olan bakteriler ve şistozomiyaza neden olan parazitik kurtlar gibi patojenleri içerir. Güvenilir Kaynak (salyangoz ateşi).

Bu patojenler, işlenmemiş insan atıkları insanların içme, sulama, banyo ve bulaşık yıkamak için kullandıkları yeraltı sularını ve açık suları kirlettiğinde çok uzaklara yayılır.

Son yıllarda, evrensel temiz su ve sanitasyon hakkının gerçekleştirilmesine yönelik ilerleme kaydedilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Güvenilir Kaynak, 2000 ile 2017 yılları arasında, güvenli bir şekilde yönetilen içme suyuna erişimi olan küresel nüfusun oranının% 61’den% 71’e yükseldiğini tahmin ediyor.

Aynı dönemde, güvenli bir şekilde yönetilen temizlik hizmetlerine erişimi olan küresel nüfusun oranı% 28’den% 45’e yükseldi.

Ancak bu ilerlemeye rağmen, kirli içme suyu ve kirli toprak dünya çapında çok sayıda insanın sağlığı için tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Örneğin, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Güvenilir Kaynak, dünya genelinde her yıl 5 yaşın altındaki çocuklar arasında 1,7 milyar diyare vakası ve bu durumdan 446.000 ölüm olduğunu bildirmektedir.

CDC ayrıca yılda yaklaşık 3 milyon kolera vakası, su kaynaklı bir enfeksiyon ve bundan 95.000 ölüm olduğunu söylüyor.

Yetersiz sanitasyonun bir sonucu olarak, kirlenmiş topraktaki parazit solucanlar her yıl dünya çapında yüz milyonlarca insanı enfekte etmektedir.

Dünya çapında her 10 kişiden 1’ine denk gelen yaklaşık 785 milyon insan, içme suyu tesislerine hala erişemiyor.

Zengin ülkelerde su yoksulluğu

Bu insanların şaşırtıcı derecede büyük bir kısmı zengin uluslarda yaşıyor. Aslında, bir araştırma, 2013 ile 2017 yılları arasında ABD’de yaklaşık 1,1 milyon insanın güvenli olmayan su erişimine sahip olduğunu buldu.

Bu insanların neredeyse yarısı ABD’nin en büyük 50 metropol bölgesinde yaşıyordu. Bu, New York’ta boru hatlarına erişimi olmayan 65.000 kişiyi içeriyordu.

Bu çalışmayı Tucson’daki Arizona Üniversitesi ve Birleşik Krallık’taki King’s College London’daki araştırmacılar gerçekleştirdi. 2020’de Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde çıktı.

Makalede, çalışma yazarları şöyle diyor:

“Musluk suyu olmadan ellerinizi nasıl yıkarsınız? COVID-19 gibi küresel bir sağlık salgınında, güvenli ve güvensiz su erişimi arasındaki fark – bu 65.000 keşfedilmemiş New Yorkludan başlayarak – bir ölüm kalım meselesidir. “

Çalışma, akan suyu olmayan hanelerin renkli insanları içermesi, mobil evlerde veya kiralık konutlarda yaşama ve gelirlerinin daha yüksek bir bölümünü konut maliyetlerine harcama olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Çalışma yazarları, “Kentsel su erişimindeki boşlukların ne rastgele ne de tesadüfi olmadığına, ancak güvencesiz konut koşulları ve sistemik sosyal ve ırksal eşitsizlikle desteklendiğine dair net kanıtlar sunuyoruz” sonucuna varıyorlar.

ABD Nüfus Sayım Bürosu, kiralık evlerde, evsiz ve beyaz olmayan insanları az sayma eğiliminde olduğundan, sayılarının sorunun ölçeğini neredeyse kesinlikle olduğundan az gösterdiğini öne sürüyorlar.

Örneğin, evleri olmayan insanların temiz su ve tuvalet olanaklarına erişimde sık sık büyük zorluklarla karşılaştıklarına ve sayılarının şu anda ABD şehirlerinde artmakta olduğuna dikkat çekiyorlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir