Genel Kategori

Doğada Bulunan Kaynak Suları Eskisi Gibi Temiz Değil

Doğada Bulunan Kaynak Suları Eskisi Gibi Temiz Değil

Su kaynakları nelerdir?

Göller, akarsular, kaplıca ve maden suları, denizler,okyanuslar, yeryüzünde bulunan suyun %97 si deniz ve okyanuslardaki tuzlu sular %2.25 ini kutup buzları ve yalnız olarak % 0.75 ini tatlı su olarak nitelendirdiğimiz göl, akarsu gibi yüzey suları olarak bilinir. Ayrıca su arıtma cihazı sayesinde evinizde de doğada bulunan en iyi ve temiz suyu üretebilirsiniz.

Kaynak sularının çeşitli yollarla kirlenmesinin bir çok etkisi var. Suların kirlenmesi insan sağlığını hayvanları bitkileri ve çevrenin estetik yapısını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Kirli sularla insan ve hayvanların sağlığı tehlike altına girmektedir. Bitkilere hayat tanımamaktadır. Su kirliliği insanların sağlığını içmek veya çeşitli şekillerde kullanılmasıyla tehlikeye girmektedir.  Bir çok bulaşıcı hastalık kaynağı patrojen in insanlardan uzak tutulması için suların dezenfekte olması yada su arıtma cihazı kullanılması gerekir. Dezenfekte yapılmaması yada yetersiz kalması durumunda salgın hastalıklar insanları tehdit etmektedir.

Doğada bulunan her su temiz değildir.  Doğada bulunan suların temiz ve berrak görüntüsünden temiz olduğuna inanabilirsiniz. Fakat bu sular arıtılmadığından dolayı suların içerisindeki bakteriler sizin vücudunuza zarar verebilir. Örnek verecek olursak suyun her hangi bir arıtılma sistemi ve ya filtresi bulunmamaktadır. Suyun içerisine bir hayvan düşebilir. Veya sinekler gibi şeyler suya karışabilir.

Su ortamında yaşayan patojenler in başlıca isimleri şunlardır Salmonella, ShigellaVibrio KoleraTularemiaParazitlerdır.

Su kaynağını önleyici tedbirler almak için yapılması gerekenler.

 • Canlı olan artıkların sulara bilinçsizce atılmaması
 • Sentetik deterjanlı olan suların bir yerde toplanması ve kaynak sularına karıştırılmaması
  Tarımda kullanılan gübrelerin ya da ilaçların sulara karışmasını engellemek
 • Sanayi atık ve artık sularının kaynak sularına karışarak kirletmesini önlenmesi
 • Su kaynaklarının etrafını temiz ve düzgün tutulması
 • Çöplerin ve ya diğer kimyasal atıkların sulara atılmaması,
 • İçme sularının arıtma cihazı ile arıtılıp bütün parazitlerden kurtulup öyle içilmesi.
 • Suları kirleten kişilerin uyarılması

Suların kirlenmesini ekonomik yönden oluşturduğu sorunları şöyle sıralayabilirsiniz.

 • Atık temizleme ve içme suyu arıtma tesislerinde daha cok işlem gerektiğinden giderlerin daha yüksek olması
 • Kirli sularla sulama yapıldığında sulanan alanın kirlenmesi ve buna dayalı olarak verim düşüklüğüne sebep olur.

Kirli sulardan kurtulmanın en etkili yolu su arıtma cihazı kullanmaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir