Genel Kategori

Dünya Su Konseyi ve Amaçları

Dünya Su Konseyi (WWC), uluslararası çok ortaklı bir kuruluştur. 1996 yılında Fransa’nın Marseille kentinde kurulan uluslararası kuruluş, su konusunda sorumlulukların artırılması ile ilgilenen inisiyatif sahibi bir organizasyondur.

Konsey’in görevleri; her türlü seviyede su konusunda farkındalığın arttırılması, etkili bir su politikası oluşturulması, su kaynaklarının yönetiminin, planlamasının, finansmanının çevresel temelde yürütülmesi, suyla ilgili siyasi taahhüdün inşa edilmesi, su yönetiminin tüm dünya lehine düzenlenmesi olarak belirlenmiştir.

Dünya Su Konseyi’nin amaçları ve hedefle şu şekilde belirlenmekte olup maddeler halinde sıralanabilir:
 • Su ile ilgili yerel, bölgesel ve global ölçeklerdeki kritik konuları, su kaynaklarının durumunu bütün boyutlarıyla birlikte ele alan ve halen sürmekte olan değerlendirmelerle belirlemek.
 • Dünyanın değişik bölgelerinde, su ile ilgli kritik konulardaki bilinç ve duyarlılığı bütün karar alma düzeylerinde artıracak uygun mekanizmaları geliştirmek.
 • Kuruluşlara ve karar alma yetkisi taşıyanlara, global, bölgesel ve yerel su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından gerekli girişimler konusunda tavsiye ve bilgi desteği sağlayacak düzenlemeleri gerçekleştirmek.
 • Su kaynaklarının kapsamlı ve entegre biçimde planlaması ve yönetilmesiyle ilgili politikaları ve stratejileri geliştirme amacına yönelik programların ve girişimlerin sponsorluğunu üstlenmek ve nehir havzalarıyla aküferler dahil olmak üzere sınıraşan sularla ilgili konuların çözüme bağlanmasına katkıda bulunmak.
 • Uygun nitelikteki suyun yoksul ve dezavantajlı konumdaki nüfus kesimlerine ulaşmasına, suyun kullanımında gerek toplumsal gerekse iki cins arasındaki eşitliğin sağlanmasına yardımcı olmak.
 • Suya yönelik talebin entegre bir biçimde yönlendirilmesi için etkin politikaların ve stratejilerin uygulanmasını sağlamak ve ilgili kuruluşların bu doğrultuda uygun girişimlerde bulunmalarını teşvik etmek.
 • Su kaynaklarının tüm dünyada sürdürülebilir biçimde yönetilmesi için gerekli
 • gerekli girişimleri temin teşkil edecek ortak bir stratejik vizyona ve platforma
 • ulaşılmasını sağlayacak bir forum oluşturmak

Bu amaçların yazımında (www.gap.gov.tr) adresinden yararlanılmıştır.

Dünya Su Konseyi,

Dünya Su Konseyi, dünyadaki su güvenliğinin sağlanması, su kaynaklarının korunması
ve tüm insanların bu kaynaklardan eşit şekilde yararlanması
gibi amaçlarla hareket ettiğini vurgulamaktadır. Dünya Su Konseyi, su ile ilgili konuların tartışılması ve uluslararası ölçekte farkındalık yaratmak amacıyla her üç yılda bir Dünya Su forumu’nun yapılmasına karar vermiş ve bunların ilkini 1997 yılında düzenlemiştir.

Dünya Su Forumu, dört ana amaca hizmet eden uluslararası bir organizasyondur.

Bu amaçlar şöyledir:
 • Suyun politik gündemdeki önemini arttırmak,
 • Somut önerileri formüle etmek ve bunların önemini dünya kamuoyunun dikkatine sunmak,
 • Politik taahhütler oluşturmak,
 • Su kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak.

Birinci Dünya Su Forumu

Bu forumda aşağıdaki eylemlerin gelecek için kayda değer olduğu vurgulanmıştır.

 • – Sulu tarımın yaygınlaşmasının sınırlanması,
 • – Suyun üretkenliğini arttırmak,
 • – Depolamayı arttırmak,
 • – Su kaynakları yönetim kurumlarını reforma tabi tutmak,
 • – Uluslararası havzalarda işbirliğini geliştirmek,
 • – Ekosistem ile ilgili işleri fiyatlandırmak,
 • – Yenilikleri desteklemek

Yani bunlar şu anlamlara gelmekte:

 • – Bütünleşik yönetime tüm paydaşları dahil etmek,
 • – Kamu çıkarı gereği araştırma ve yenilikler için kamu harcamalarını arttırmak,
 • – Uluslararası su havzalarında işbirliğini arttırmak,
 • – Su yatırımlarını arttırmak,
 • – Tüm su hizmetlerinin tam maliyete göre fiyatlandırılması için harekete geçmek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir