Arıtma Cihazları, Çevre, Su Tüketimi

Evsel Kullanımda Geri Dönüştürülmüş Atık Su Tüketimi

Kentsel kullanım dediğimiz su uygulaması, içme suyu dışındaki çeşitli amaçları da içermektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

  • Park ve eğlence (rekreasyon) alanlarının, spor alanlarının, okul bahçelerinin, oyun alanlarının, otoyol meydanları ve halka ait binaların ve tesislerin çevrelerindeki peyzaj alanlarının sulanması,
  • İşyeri, dükkân, ofis ve endüstri kuruluşlarının çevrelerindeki peyzaj alanlarının sulanması,
  • Golf sahalarının sulanması,
  • Araç yıkama tesisleri, çamaşırhane ve pestisitler, herbisitler ve sıvı gübreler için çözelti hazırlama suyu gibi ticari kullanımlar,
  • Çeşmeler, havuzlar, şelaleler gibi manzara amaçlı dekoratif kullanımlar,
  • Toz kontrolü ve inşaatlarda beton yapımı için kullanım,
  • Yangından korunmak üzere yangın söndürme suyu temini
  • Ticari ve endüstriyel binalarda tuvalet suyu olarak kullanımı içerir.

Avusturalya’ da yağmur suyu ve arıtılan atık sulardan geri kazanılan su kaynaklarının 70.000 m3/günü tuvalet sifon suyu, açık arazileri sulama suyu olarak kullanılmaktadır ve 2000 yerleşik haneye bahçe ve tuvalet yıkama suyu olarak verilmektedir. Kaliforniya’da da arıtılan su miktarının yaklaşık %10’u, Florida’ da ise yaklaşık %6’sı rekreasyon, çevre geliştirme ve restorasyon amaçlı kullanılmaktadır.

Genellikle ekonomik nedenlerden dolayı bu kullanımlar tercih edilir ve bu uygulamalar atık su arıtma tesisinin kullanım noktasına yakınlığına bağlıdır.

Ayrıca arıtılmış atık sular; gölleri geliştirme, bataklık iyileştirme ve akarsu akımlarını çoğaltma gibi uygulamalar için de kullanılır. Arıtılmış sular habitat oluşturma, restorasyon ve/veya iyileştirme, bir su kütlesine deşarjdan önce arıtılmış suya ek bir arıtma sağlama gibi çeşitli sebeplerle de sulak alanlara uygulanabilir .

Havuzların, su kütlelerinin ve akarsuların rekreasyonu için kullanılan arıtılmış suların en önemli sorunları sucul çevre ve bu sular ile temasta bulunan insanların (itfaiyeciler ve çeşmelerde oynayan çocuklar gibi) korunmasıdır. Bu nedenle bazı süs havuzları için Banyo Suyu Yönetmeliği geçerlidir. Su kalitesi, sucul organizmalar ve ekosistemler üzerinde olumsuz etkiler göstermemelidir. Bu nedenle balıklara toksik etki eden bileşikler (endokrin sistemine zarar verenler gibi) dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve izlenmelidir.

Banyo/yüzme suyu amaçlı kullanılan arıtılmış sular dezenfeksiyon gibi insan sağlığını korumaya ilişkin özel gereksinimlere ihtiyaç duyar, ayrıca dermatolojik etkiler de dikkate alınmalıdır. Kalite gereksinimleri Avrupa Banyo Suyu Kalite Direktifi 76/160/EEC ile belirlenmiştir. Banyo/havuz suyu için önemli olan iki parametre E. Coli ve Bağırsak Enterokoklarıdır.


  • Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi & Ayben Polat

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir