Genel Kategori

İçme Suyu ve Klor

Vücudumuzun klora da ihtiyacı olmakla beraber bu klor meyve sebze ile beraber aldığımız organik klor olup suları dezenfekte amacıyla kullanılan klor değildir. Bazen süpürge sapı olarak adlandırılan organik klor vücudumuzda ki artık maddeleri süpürüp atarak Kanımızın temiz tutulmasına yardımcı olur.  Diğer taraftan doğada değilde fabrika da üretilen kimyasal klor son derece agresiftir ve vahşi kedi olarak bilinir.

Kimya sanayisinde üretilen klor yeşil sarı renkte tahriş edici ve bozucu bir gazdır. Dezenfektan renk artıcı patojenleri tasfiye maddesi olarak tıpta kullanım sahası bulunmaktadır. 

Klor boğucu ve öldürücü olup sulara ilave edilmesinin amacı insan sağlığı için zararlı olan mikroorganizmaları öldürmektedir. Klor son derece güçlüdür. Kauçuk katlanmış özel tanklar içinde ve özel yöntemler ile nakledilebilir.

Klor ışık hızında hareket eder. Bir depo suya damlatılan bir damla klor tüm su moleküllerine anında ulaşır.

Toplum sağlığını korumak için suda üreyen ve çeşitli salgın hastalıklar ile enfeksiyonlara sebep olan mikroorganizmaları önlemek amacıyla sular dezenfekte edilmektedir.

Klorlama yöntemi ölçülebilir. Doz kontrolu yapılabilir ama en önemlisi ekonomik olması gibi diğer yöntemlere göre sık tercih edilebilir. Klorlama gaz olarak hipoglorit çözeltisi olarak bu diğer klorlu Birleşikler kullanarak yapılabilir. Suları klorlayarak dezenfekte etmenin çevreye verdiği zarar sebebiyle önemli dezavantajları vardır.

. Klor artığı düşük konsantrasyonda olsa dahi sudaki hayat için son derece zehirleyici ve öldürücü etkiye sahiptir. Bu sebeple klorlanmış suların klordan arındırılarak doğaya bırakılması gerekir. 


. Klorlu su doğaya bırakılmadan önce klorun yok edilmesi işlemi kükürtdioksit sodyum bisulfik ve sodyummetabisulfit aktif karbon yöntemleri ile yapılabilir. Bu uygulamalar suyun klorlanmasından çok daha komplike ve maliyetli yöntemlerdir.  Uygulamanın olup olmadığı ve uygulama sağlığının tüm toplum tarafından ciddiyetle sorgulanmasında yarar vardır.


. Klorun tüm bileşenleri yüksek derecede zehirli ve korazif olup taşınması ve pompalanması sırasında klorla çalışanlar açısından büyük riskler taşır. Bu noktalarda özel yöntemler uygulanmaktadır. 


. Klor su içinde çözünmüş madde miktarını arttırır. 


. Atık sudaki klor artarak önemli ölçüde çevre kirliliğine neden olur. Çevre kirliliği de direk olarak insan sağlığını direk etkileyen faktördür. 


Klorlama işlemi suyun özellikleri göz önüne alınarak son derece dikkatle yapılmalıdır. Klor dozajı suyun özelliğine göre litrede 5/20 miligram seviyesinde olmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir