Genel Kategori

İçme suyunun nitelikleri nasıl olmalıdır?

• Su; kokusuz renksiz berrak ve içimi hoş olmalıdır.

• Sularda fenoller yağlar gibi suya kötü koku ve tat veren maddeler bulunmamalıdır.

• Su tortusuz ve renksiz olmalıdır.

• Su; hastalık yapan mikroorganizma ihtiva etmemelidir.

• Suda bulunan vibrio cholera salmonella typhihepatit virüsü gibi mikroorganizmalar sudan geçerek hastalığa sebep olurlar.

• İçme sularının kesinlikle bakteriyolojik kirlilik taşımaması gerekir.

• Suda sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır.

• Bazı kimyasal maddeler zehirli etki yapabilir. Arsenik kadmiyum krom kurşun civa gibi…

• Bunun yanında baryum nitrat florür radyoaktif maddeler amonyum klorür gibi maddeler sınır değerlerinin üzerinde sağlığa olumsuz etkileri olan maddelerdir. Aynı zamanda bazıları suya kirli suların karıştığının göstergesidir.

• Sular kullanma maksatlarına uygun olmalıdır.

• İçme suyu ve sanayide kullanma sularında demirmanganez ve sertlik değerleri önemlilik arz eder. Nitrat meselesi

Örneğin suda olmaması gereken Nitrat konusunu açalım: Nitrat kanserojen bir maddedir. Sadece kimyasal olarak bir zehir olmasından dolayı değil sebebi çok daha başka. Nitrat bir kimyasal yapı olarak belli bir dalga boyuna sahip dolayısıyla elektromanyetik kuvvete. Vücudumuza Nitrat girdiğinde rezonans yerine disonans oluşur çünkü vücudumuz Nitrat içermediği için bu madde ile rezonansa geçemiyor. Oluşan disonans bedende kaos oluşturuyor ve birden bazı hücre grupları dejenere olmaya başlıyor. Çünkü sürekli bir elektromanyetik içtepiye maruz kalıyorlar. Aslında bedenimiz kendini tekrar rejenere edebilir fakat her gün aynı içtepilere maruz kaldığında artık Nitrat’ın miktarının da önemi kalmıyor tekrar eski yapısını koruyamıyor.

Saf su nedir?

İletkenlik değeri 0055 µS/cm (25ºC) veya elektrik direnci 182 Megaohm-cm olarak hesaplanan sudur. Suda çözünmüş halde bulunan tuzlar da artı ve eksi yüklü iyon oluşumuna yol açarak iletkenlik değerini arttırmaktadır. Klorit ve sodyum iyonları da bu nedenle benzer etkiye sahiptir. Ayrıca bazı gazlar da örneğin karbon dioksit iyon oluşumunu pH kadar etkilemektedir. İçme suyu kaynak olarak alındığında ters ozmoz deiyonizasyon damıtma (distilasyon)iyon değişimi filtreleme ve diğer uygun metotlar kullanılarak saf su üretilmektedir.

 pH ne demektir?

Sudaki hidrojen iyonu yoğunluğunun negatif logaritmasını ifade eden terim. pH aralığı 0-14 arasında değişir. 7 nötr 0-7 arası asidik 7-17 arası alkalinli (bazlı) olarak kabul edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir