Genel Kategori

İller Bankası Nedir, Ne işe yarar?

1933 yılında, belediyelere bayındırlık hizmeti vermek amacıyla Belediyeler Bankası ismi ile göreve başlayan kuruluş, 1945 yılında İller Bankası adını alarak, belediyelerin ihtiyaç duydukları finansmanı sağlamak adına görevlerini yürütmeye devam etmiştir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan kuruluş, belediyelere kanalizasyon sistemleri ve atıksu arıtma tesislerinin planlanması ve inşasında yardımcı olmaktadır.

İller Bankası’nın başlıca görevleri şunlardır:

  • Ortak idarelere, istemeleri halinde mahalli kamu hizmetleri ile ilgili; içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesislerinin yapılması gibi konularda kredi sağlamak veya fon tahsis etmek,
  • •Ortak idarelere, yukarıda sayılan altyapı hizmetleri için harita, plan, proje, keşif ve etütlerin yanı sıra altyapı tesislerinin inşaat işlerini yapmak ya da yaptırmak,
  • Bankadan alınan kredilerle yapılacak işlerde teknik kontrol ve denetleme yapmak.

Uluslararası finans kuruluşlarının, ülkemizde su ve kanalizasyon hizmetlerinin yerine getirilmesine yönelik olarak sağladığı kaynaklar doğrultusunda, İller Bankası’nın da DSİ gibi, etkinliği önemli ölçüde azalmaya başlamıştır.

Kendi kaynakları ile projeleri yürütme konusunda yeterli olamayan İller Bankası da dış finansman sağlama yoluna gitmiş ve yapılan yatırımların büyük çoğunluğu dış kaynaklar ile meydana getirilmeye çalışılmıştır. Mali yetersizlikler nedeniyle, başvurulan dış finansman, yerel yönetimlerin daha yüksek miktarda borçlanmasına neden olmuş ve kamu hizmetlerinin sunumunun özel şirketlere devri sürecini hızlandırmıştır.

Devlet Su İşleri ve İller Bankası gibi kurumların merkezi olma niteliğinin sarsılması ve mali kaynağa duyulan ihtiyaç, özelleştirmelere meşru bir zemin hazırlamakta ve bu kurumları, sermaye ile yerel yönetimler arasında aracılık görevini üstlenen birer kurum haline dönüştürmektedir. Piyasalaşan hizmetlerin fiyatları yükselmekte ve toplumun bütün kesimlerinin bu hizmetlere rahat bir şekilde ulaşımı kısıtlanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir