Belgesel, Bilim, Haber

Kanalizasyon Dökülmelerinden Nehirlere COVID-19 Bulaşma Riski Artık Hızla Artabilir

Exeter Üniversitesi’nden Dr Jamie Shutler liderliğindeki su kalitesi, epidemiyoloji, uzaktan algılama ve modelleme uzmanlarından oluşan bir araştırma ekibi, COVID-19’un su kaynaklı bulaşma potansiyel riskini değerlendirmek için hızlı ve basit bir yol geliştirdi. kanalizasyonun oluşturduğu virüs, açık ve kapalı tatlı su şebekelerine dökülür.

Environmental Science and Technology – Water dergisinde yayınlanan yeni çalışma, 39 farklı ilçede kanalizasyon dökülmeleriyle viral bulaşmanın göreceli riskini tanımlıyor.

Çalışma, bir kanalizasyon dökülmesi durumunda viral yüklerin potansiyel gücünü hesaplamak için çevre, popülasyonun enfeksiyon oranı ve su kullanımı hakkındaki bilgileri kullandı.

Araştırma ekibi, yeni çalışmanın, virüsün topluluklar ve çevre arasında yayılmasını önlemenin yeni yollarını belirlemede yeni bir ivme sağlayabileceğine inanıyor.

Çalışmanın baş yazarı ve Cornwall’daki Exeter Üniversitesi’nin Penryn Kampüsü’nden Dr. Jamie Shutler, “Gelecekteki herhangi bir salgını durdurmak istiyorsak, uygulanabilir tüm bulaşma yollarını belirlemek ve kırmak önemlidir” dedi.

Havadaki su damlacıkları daha önce COVID-19’a neden olan virüsün bulaşmasının ana yolu olarak vurgulanmıştı, ancak başka bulaşma türlerinin de mevcut olabileceğini biliyoruz.

Önceki çalışmalar COVID-19 viral patojenlerinin, popülasyon enfeksiyon oranlarıyla tutarlı konsantrasyonlarda arıtılmamış atık suda bulunabileceğini göstermiştir. COVID-19 ile ilgili çalışmalar hala nispeten erken olsa da, diğer insan koronavirüslerinin atık suda hayatta kaldığı ve daha soğuk su sıcaklığının viral sağkalımı artırması muhtemel olduğu belgelenmiştir.

Araştırma ekibi, bu bilgiyi ve mevcut yöntemleri kullanarak kanalizasyonla kirlenmiş sudan bulaşma riskinin zamanla nasıl azaldığını belirledi.

Bu sorunun, güvenli sanitasyon sistemlerine sahip olma olasılığı daha düşük olan gecekondu mahalleleri, favellalar veya mülteci kampları gibi büyük oranda geçici yerleşim yerlerinin bulunduğu dünyanın bazı bölgelerinde özellikle sorunlu olması muhtemeldir. Veya yüksek enfeksiyon oranlarına sahip olan ve aynı zamanda bir kanalizasyon dökülmesinden muzdarip olan yoğun nüfuslu herhangi bir bölge.

Ekip, yerleşik kirlilik analizi yöntemlerini değiştirerek, bir kanalizasyon dökülmesinden sonra nehirlerdeki viral konsantrasyonu tahmin edebildi. Bu, 39 ülke için kontamine su yollarının insanlara oluşturduğu göreceli bulaşma riskini hesaplayabilecekleri anlamına geliyordu.

Ekip, bu yöntemlerin kolayca elde edilebilen nüfus, enfeksiyon oranı ve çevresel verilerin kullanımı yoluyla kanalizasyon dökülmeleriyle ilişkili bulaşma riskini değerlendirmek için hızlı bir yol sağladığını ve bir dökülmeyi takiben kanıta dayalı kılavuzluğa izin verdiğini ileri sürüyor.

Dr Shutler şunları ekledi: “Su şirketlerinin veya STK’ların bir dökülmeden sonra bulaşma riskini tahmin etmek için ücretsiz olarak kullanılabilen basit hesap çizelgesi hesaplayıcımızı kullanacağını umuyoruz. Daha sonra bu bilgileri halka tavsiyelerde bulunmak için kullanabilirler.”

Bu araştırma kısmen, su kalitesini incelemek ve izlemek için yeni yöntemlere odaklanan Avrupa Birliği projesi Aquasense tarafından finanse edildi.

Araştırma, Cornwall’daki Exeter Üniversitesi, Glasgow Üniversitesi, Polonya’daki Łukasiewicz-Elektron Teknolojisi Enstitüsü ve Kraków, Polonya’daki Ziraat Üniversitesi arasındaki işbirliğinden kaynaklandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir