Bilim, Genel Kategori

Kimyasal Açıdan Bakıldığında Su

Su, kimyasal ya da fiziksel fark etmeksizin, şüphesiz canlılık için en önemli olan maddedir. Suyun olmadığı yerde karmaşık organizmaların yaşamından söz edilemez. Su, en ufak kimyasal reaksiyonda bile görev alan hayati bir sıvıdır.

Su, kimyasal açıdan inorganik veya anorganik olarak adlandırılır. İki kullanım da doğrudur. Kokusuz ve tatsız bir bileşiktir. Renksiz olmasına rağmen kızıldalga boyunda ışığı hafifçe emdiğimden mavimsi bir renge sahipmiş gibi gözükür.

Su, iki hidrojen bir oksijen elementinden oluşan bir moleküldür. Kimyasal ismi de bu yüzden H2O olur. Hidrojen oksit, dihidrojenmonoksit gibi adlandırmaları da mevcuttur. Bir başka kimyasal ile beraber olduğunda oksit diye okunabilir.

Su moleküllerinde 2 H 1 O var demiştik. Hidrojenler kendi arasında 104,45 derecelik açıyla sahipken, hidrojen ve oksijen atomu arasında 95.84pmlik bir ölçüden söz ederiz.

Suyun CAS numarası 7732-18-5 olarak karşımıza çıkar.

Molekül kütlesi ise 18,02 g/mol^-1 dir.

Su – 4 derecede maksimum hacmine ulaşır. Yoğunluğu ise 1 t/m3 dür.

Çözünürlük açısından bakıldığında su, haloalkanlar, alifatik ve aromatik hidrokarbonlar ve eterlerde az çözünür.
Metanol, etanol, izopropanol, aseton ve gliserol ile karışabilir.

Doğada su, katı-sıvı-gaz hallerinde bulunabilir. Yani temelde 3 hali vardır.

Su yanıcı bir madde değildir. Bu özelliği nedeniyle ateş söndürücü olarak kullanılır.

Suyun birçok özelliği vardır. Bunlar

  • Kohezyon
  • Adezyon
  • Yüzey Gerilimi
  • Kılcallık – Kılcal Hareket Etme

olarak listelenebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir