Çevre, Genel Kategori, Su Arıtma Gündem Haberleri

Nil Nehri’nin Kaynağı

Nil nehri, Dünya’nın 6.650 km ile en uzun nehridir. Güneyden kuzeye doğru akar.

İnsanlar büyük bir süredir Dünya’nın en uzun ırmağı olan Nil Nehri’nin kaynağını büyük bir çaba ile aramışlardır. Bu devasa nehir iki ana koldan oluşuyor: Beyaz Nil ve Mavi Nil.

Bu iki kol Hartum’da birleşir ve nehrin kıyasla daha küçük bir kolu olan Atbera Nehri üzerinden 320 km kadar ileride ana ırmağa katılır.

Peki Nil Nehri’nin kaynağı nasıl bulundu?

Nil Nehri’nin kaynağının bulunması binlerce yıllık bir çabanın sonucudur. Kronolojik anlatım şu şekildedir yer:

  • Eski Yunanlılar: MÖ 457’de Herodoros Mısır’ı ziyaret etti ve Nil Irmağı’ndan yukarı, Assuan’daki birinci çağlayana kadar çıktı.
  • Eski Mısırlılar: Mısırlı yelkenliler bugünkü Hartum’un bulunduğu yerden ileriye gidemediler. Irmağın büyük bölümü keşfedilmeden kaldı.
  • Romalılar: MS 66’da Neron, iki askerini Nil Nehri’ni tekneyle fethetmeleri için gönderdi. Askerler geniş bir bataklık bölgeye gelinceye kadar güneye doğru ilerlediler ve bu bölgeye Sudd adını verdiler.
  • 1613 Pedro Paez: Pedro Paez adında Ortadoğu’da çalışan Portekizli bir rahip, Mavi Nil’in kaynağını bugünkü Etiyopya’daki Tana Gölü olarak ifade etti.
  • 1856-1858 John Speke: İngiliz araştırmacı Yüzbaşı John Speke, Richard Burton’la seyahat ederken onun Victoria adını verdiği gölü gören ilk Avrupalı’dır. Speke, daha sonra gölden çıkıp kuzeye doğru akan bir ırmak gördü ve bunu Nil Nehri olarak tanımladı. Speke’in gözlemi 1862-1864’te Samuel ve Florence Baker adlarındaki bir İngiliz çift tarafından doğrulandı ve onlar da Albert Gölü adını verdikleri gölü gören ilk Avrupalılar oldular. Göle güneydoğudan girip oradan çıkarak kuzeye doğru akan ırmağı da Nil Nehri olarak kayda geçirdiler.
  • 1864 Burton, Livingstone: John Speke’le birlikte Tanganika Gölü’ne ulaşmış olan Sir Richard Burton ile David Livingstone, Nil’in kaynağının Victoria Gölü’nün güneyinde olduğuna ve Speke’in savunduğu gibi ırmağın Victoria Gölü’nden doğduğuna inandılar.
  • 1873-1876 General Gordon: İngiliz komutan General Charles George, Gordon Speke’in haklı olduğunu ve Nil Nehri’nin Victoria Gölü’nden başladığını doğrulayan bir gezi yaptı.

 Ptolemaios  Yunan bir coğrafyacıdır ve gezginlerden duyduğu anlatılara dayanarak MÖ 150’de Nil Nehri’nin bir haritasını çizmiştir.

Nil Nehri’nin kaynağının Rowenzori Dağları olduğunu göstermiştir..

Nil Nehri’nin kaynağının coğrafyası ilk kez 1887-1889’da H.M. Stanley tarafından çizilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir