Genel Kategori

Rapor: Avrupa 2030 iklim ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşamayabilir

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yayınlanan çevre raporunda, Avrupa’nın benzersiz bir ölçek ve aciliyette çevresel zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Rapora göre Avrupa 2030 iklim ve enerji hedeflerini tutturamayabilir.

Rapora göre eğer Avrupa Birliği (AB) biyolojik çeşitlilik kaybı oranını, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ve doğal kaynakların aşırı tüketimini ele alacak acil eylem planını oluşturmazsa 2030 hedeflerine ulaşamayacak.

‘Avrupa Yeşil Anlaşması’ gibi AB eylemlerinin hızlandırılması gerektiğinin altını çizen rapor artan farkındalık sayesinde umudun hala olduğunu da kaydediyor. .

‘Avrupa çevre durumu ve 2020 görünümü’ (SOER 2020) raporuna göre Avrupa’nın çevre ve iklim politikaları, geçtiğimiz yıllarda çevrenin iyileştirilmesine yardımcı olmasına rağmen, Avrupa’nın yeterli ilerleme kaydetmemesine ve önümüzdeki on yılda çevre ile ilgili görünümün olumlu olmadığına dikkat çekiyor.

Mevcut politkalar yeterli değil

Avrupa’nın 2020 ve 2030 politika hedeflerini karşılamada nerede durduğunun ve sürdürülebilir, düşük karbonlu bir geleceğe geçiş için 2050 yılı hedeflerinin kısa bir özetini sunan SOER 2020, aynı zamanda şimdiye kadar Avrupa’da yapılmış olan en kapsamlı çevresel değerlendirme raporu.

Raporda, Avrupa’nın iklim değişikliğinin etkilerini hafifletme konusunda son 20 yılda önemli ilerleme kaydettiği, sera gazı emisyonlarını azalttığı, hava ve su kirliliği ve plastik atıklarla mücadelede yeni politikalar geliştirdiği ve biyo-ekonominin desteklenmesi gibi diğer alanlarda da ilerlemeler kaydettiği belirtilirken mevcut politikaların yeterli olmadığı ifade ediliyor.

Gıda, enerji ve ulaşımda köklü değişim gerekiyor

Daha iyi koordinasyona ve modern yaşam tarzının temelini oluşturan gıda, enerji ve ulaşım alanlarında köklü bir değişimin gerektiğine vurgu yapan raporda ayrıca devletlerin sürdürülebilirliğe nasıl geçiş yapabileceğine değiniliyor.

“Avrupa mevcut yenilikleri ve teknolojileri nasıl kullandığını, üretim süreçlerinin nasıl geliştirilebileceğini, sürdürülebilirliğe yönelik araştırma ve geliştirmenin nasıl teşvik edilebileceğini ve tüketim modellerinde ve yaşam tarzlarındaki değişikliklerin nasıl tetiklenebileceğini yeniden düşünmelidir.” denilen raporda çevreye zarar veren faaliyetleri sübvanse etmek için oluşturulan kamu fonlarının geride bırakılmasının zamanının geldiği savunuluyor.

Son günlerde yaşanan olumlu gelişmeler

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Yatırım Bankası 2022’den itibaren foisl yakıt projelerini finanse etmeyeceğini açıklamıştı.

Bir başka önemli gleişme de Avrupa Parlamentosu’nda yaşanmış ve birliğin atacağı her yasal adım öncesi çevreye olası etkilerin göz önünde bulundurulması kararlaştırılmıştı.

Avrupa yeşil Anlaşmasını sunmaya hazırlandığımız sırada ihtiyaç duyduğumuz gücü vermek için mükemmel bir şekilde zamanlanmış

Frans Timmermans Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans rapora ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

“Çevrenin Durumu Raporu, bize Avrupa Komisyonu’nda beş yıllık bir döngü başlattığımız ve Avrupa Yeşil Anlaşmasını sunmaya hazırlandığımız sırada ihtiyaç duyduğumuz gücü vermek için mükemmel bir şekilde zamanlanmış. Önümüzdeki beş yılda, yeni ve temiz teknolojiler sunarak, vatandaşların yeni iş fırsatlarına ve değişen endüstrilere uyum sağlamalarına yardımcı olarak ve daha temiz ve daha verimli ulaşım sistemlerine ve daha sürdürülebilir gıda ve tarıma geçiş yaparak gerçekten dönüştürücü bir gündem ortaya koyacağız.”

Değerlendirmemiz, artan değişikliklerin bazı alanlarda ilerleme ile sonuçlandığını ancak uzun vadeli hedeflerimizi yerine getirmek için yeterli olmadığını göstermektedir

Hans Bruyninckx AÇA Genel Müdürü

AÇA Genel Müdürü Hans Bruyninckx de şunları söyledi:

“Değerlendirmemiz, artan değişikliklerin bazı alanlarda ilerleme ile sonuçlandığını ancak uzun vadeli hedeflerimizi yerine getirmek için yeterli olmadığını göstermektedir. Gıda, ulaşım ve enerji gibi kilit üretim ve tüketim sistemlerini sürdürülebilir kılmak için ihtiyaç duyduğumuz bilgi, teknoloji ve araçlara zaten sahibiz. Gelecekteki refahımız ile başarımız buna ve toplumun değişimi ve daha iyi bir gelecek için geniş çaplı eylemlerde bulunma yeteneğine bağlı” diye belirtmiştir.

Çevrenin durumu daha da kötüye gitti

Avrupa’daki genel çevre eğilimlerinin 2015 yılındaki AÇA raporundan bu yana iyileşmediği belirtilen değerlendirme raporunda, başta ‘biyolojik çeşitlilik hedefleri’ olmak üzere 2020 hedeflerinin tutturulamamış olduğu aktarılıyor. 2030 ve 2050 için uzun vadeli hedef ve amaçlara ulaşma şansının hala mevcut olduğu not edilirken şu anki ilerleme hızının bu uzun vadeli hedeflere erişmek için yeterli olmadığının altı çiziliyor.

AÇA tarafından, her beş yılda bir yayınlan kapsamlı çevre roparlarının altıncısı olan SOER 2020, 33 üye ve altı işbirliği yapan ülkenin dahil olduğu Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (Eionet) ile yakın işbirliği içinde hazırlandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir