Haber, Bilim

Sağlıklı barınaklar için temiz su ve tuvaletler

Tohoku Üniversitesi bilim adamları ve meslektaşları tarafından Heliyon dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, tahliye barınaklarının düzenli, standartlaştırılmış değerlendirmeleri, insanların doğal afetlerden sonra sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Çalışma, temiz bir musluk suyu kaynağının ve hijyenik tuvaletlerin, tahliye edilenleri bulaşıcı hastalıkların yayılmasından korumak için özellikle önemli olduğunu buldu.

Tohoku Üniversitesi’nde afet tıbbı konusunda uzman olan Tadashi Ishii, “Doğal afet kurbanları arasındaki çevre sağlığı risklerini azaltmak için temiz su temini ve hijyenin sağlanması önemlidir” diyor. “Ancak bilim adamları, bir yanda kaynak tedariği ve altyapıdaki hasar ile diğer yanda afet kurbanlarının sağlık durumu arasındaki ilişkiyi tanımlayan güçlü bir kanıt temeli oluşturmadılar.”

Ishii, 11 Mart 2011’deki Büyük Doğu Japonya Depremini takiben Ishinomaki Bölgesi Ortak Yardım Ekibine liderlik etti. Felaketin ardından 15.000’den fazla kişi öldü ve 2.500 kişi kayboldu ve 500.000’i Japonya’daki sığınaklara tahliye edildi. Tüm sığınakların kapatılması yaklaşık bir yıl sürdü.

Ekip, kaynak mevcudiyetini, altyapıyı ve sığınma evlerinde ikamet eden insanların sağlık durumlarını ve ihtiyaçlarını değerlendirmek için sığınma evlerine düzenli ziyaretler gerçekleştirdi. Şimdi, Ishii ve araştırma ekibi, kaynak tedarik seviyelerinin ve altyapı hasarının tahliye edilenlerin fiziksel sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirmek için bu 2011 kayıtlarını analiz etti.

Çalışmaları, depremi takip eden haftalarda düzenli olarak değerlendirilen orta ve büyük ölçekli 28 sığınağı içeriyordu. Çalışma, depremden sonraki 14 ve 25 günler arasında kaynaklarda ve altyapıda yapılan değişiklikleri özellikle inceledi.

Ekip, sığınma evlerinin yaklaşık yarısında değerlendirme döneminde yetersiz temiz musluk suyu ve tuvaletlerin yeterince iyileştirilmediğini tespit etti. Yaygın solunum ve mide-bağırsak enfeksiyonlarının klinik semptomları, bu iki kaynağın iyileşmediği barınaklarda daha yaygındı. Temiz musluk suyu tedarikini ve tuvalet hijyenini iyileştirebilen sığınaklar, tahliye edilenler arasında gastrointestinal semptomların yaygınlığında önemli azalmalara tanık oldu.

Ishii, “Çalışmamız, büyük bir felaketin akut aşamasında tahliye barınaklarından objektif değerlendirme verilerini hızlı bir şekilde toplamanın zorluğunu gösterdi” diyor. “Aynı zamanda, eğitimli personel tarafından kaynakların hızlı görsel değerlendirmelerinin geçerliliğini de gösteriyor. Daha da önemlisi, çalışma, tahliye edilenler arasında çevresel sağlık risklerini azaltmak için barınaklardaki temiz su kaynağının ve tuvalet hijyeninin hızla eski haline getirilmesinin önemini ortaya koyuyor.”

Ishii ve ekibi bundan sonra tahliye barınaklarındaki kaynak hasarını ve sağlık durumunu değerlendirmek için kolay, güvenilir ve hızlı değerlendirme araçları geliştirmeyi planlıyor. Ayrıca, doğal afetlerin ardından temiz su ve hijyenik kurtarma tuvaletlerini hızla konuşlandırabilen etkili tedarik zincirleri kurmak için yerel yönetimlerle işbirliği yapmanın önemini vurguluyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir