Genel Kategori

Şebeke Suyundaki Hastalık Yapıcı Organizmalar

Bakteri, parazit ve virüsler olmak üzere 3 ana grupta toplanabilen organizmalar suları kirleterek enfeksiyonlara sebep olurlar.

1. Bakteriler

Mikroskopik tek hücreli canlıdır. Zararlı  olup genellikle havada, toprakta, su ve karbon içeren  organik madde gibi ortamlarda yaşar ve çoğalırlar. Bunlar çok ciddi enfeksiyonlar meydana getirerek salgın oluşturabilirler. Gelişmiş ülkelerde nispeten az, geri kalmış ülkelerde ise çok yaygın olarak bulunurlar. Özellikle ülkemizde yazın Güneydoğu da çok sık salgınlara sebep olurlar.

2. Parazitler 

Bakterilerden büyük fakat mikroskobik minik hayvanlardır. Doğada ve suda bulunurlar. Ülkemizde en çok yanlış beslenme sonucu görülürler. Çiğ köfte,  iyi pişmemiş et sağlıksız ortamlarda yapılan yemekler yada bozulmasına rağmen yenilen yiyecekler ve iyi temizlenmemiş sebzelerle yaygınlaşır.

3. Virüsler

Suyu kirlettiği bilinen en küçük organizmalardır. Sularımızda bulunan minik öldürücü yaratıklardır. Ciddi ve öldürücü enfeksiyonlara sebep olabilirler. Cildi tutan ve cilt enfeksiyonu nedeni ile yayılan virüslerde vardır. Bunların enfeksiyonu genelde tehlikesizdir. 

Sudaki Kanser Oluşturucu Maddeler

1. Bölgesel jeoloji nedeniyle oluşan potansiyel kansorejen maddeler

Yörenin jeolojik yapısı veya sanayi atıkları sebebiyle oluşabilir bunlara örnek olarak verilecek isimler: arsanik, asbest ve radyonukleit maddelerdir. Kimyasal atıkların bedende birikmesi kısa sürede gerçekleşmediğinden yavaş etki gösteren bu kimyasallar başlangıçta dikkat çekmezler. Ancak ilerleyen zamanlarda sinsi ve gizli etki gösterir. Etkinin yavaş olması yaşanan en önemli antikop olup farkedilince geç kalınmış olur. 

2. Sanayi ve insanların kirletmesiyle oluşan potansiyel kansorejen maddeler

Suyu kirleten birçok kimyasallar insanlar tarafından üretilir ve ne yazık ki yine insanlar tarafından toprağa ve suya bırakılır. Birçok yerleşim yerinde su ve toprak artık temizliğini kaybetmektedir. Nitekim yakın zamanda İstanbul’un birçok ilçesinde boş araziye gömülü bulunan kimyasal madde bidonları ülkemizin çevre sağlığı ile toplum sağlığı açısından ne kadar aymazda olduğunun işaretidir. 

Yaşamı ve sağlığı tehdit eden bu kimyasallar her sene milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yada hasta olmasına sebep olur. Malesef bu ölümler çoğu kez farkli sebeplere bağlanarak asıl etkenler gözden kaçmaktadır.

3. Nitratlar

Bunlar azot içeren çeşitli tarım koruma ilaçları suni Gübreler ve hayvan Gübreleridir. Çeşitli araştırmaların sonucunda tarım alanları yakınında ki yer altı kaynak sularında tespit edilen nitrat miktarının diğer alanlara göre fazla olduğu sonucuna varılmıştır. Yine araştırmalar azot nedeni ile oluşan nitrosaminin kansorejen olduğunu kanıtlamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir