Genel Kategori

Su Arıtma Aşamaları

İçme ve kullanma sularının taşı gereken özellikler; Su, kokusuz, renksiz, berrak ve içimi serinletici olmalı Su, hastalık yapan mikroorganizmalar içermemeli Suda sağlığa zararlı kimyasallar bulunmamalı Su, kullanıma uygun sertlik derecesine sahip olmalıdır. içme sularında sertlik derecesi ne kadar düşükse su içimi o kadar rahat olur.

Şehir sularının arıtımında uygulanacak başlıca işlemler şöyledir. Havalandırma; Suda bulunan H2S gibi pis kokulu gazları uzaklaştırmak, suda oksijenle azot gazı çözünmesini sağlamak ve bazı organik bileşikleri CO2 e dönüştürmek, Fe +2 iyonlarını Fe+3 iyonlarına yükseltmek için yapılan işlemdir. Havalandırma işlemi ya alttan hava üflenerek ya da akış halindeki su hava ile temas ettirilerek yapılır.

Kireç İlavesi: Sert suda bulunan magnezyum bikarbonat ve kalsiyum bikarbonat bileşikleri, sert sudan sönmüş kireç ilavesiyle çöktürülür ve uzaklaştırılır. Bu aşama aynı zamanda suyun sertliğinin giderildiği aşamadır.

Suyun Dinlendirilmesi; Barajlar ve büyük dinlendirme havuzlarında gerçekleştirilen işlem, bulanık suyun içindeki birçok yabancı maddenin dibe çökmesi esasına dayanır. Çöken maddeler bulanıklığa neden olan ve suda çözünmeyen maddelerdir.

Koagülasyon ( Pıhtılaştırma ); Atık su arıtımında, koloidal maddelerle askı halindeki çok küçük taneciklerin çökelmesini kolaylaştırmak için suya ilave edilen maddelere koagülant denir. Koagülant olarak genelde demir üç sülfat veya aliminyum sülfat kullanılır. Koagülantlar partiküllerin önce pıhtılaşmasını sonra çökmesini sağlar.

Kum Filtresi; Su içerisinde askıda kalabilecek maddelerden arındırılmak için kum filtresinden geçirilir. Genellikle bu işlem sonrasında su aktif kömür olarak bilinen karbon filtreden de geçirilir.

Klorlama ve Koku Giderilmesi; Suların hastalık yapıcı mikroorganizmalardan temizlenmesine dezenfeksiyon denir. En çok kullanılan dezenfektan Klordur. Ancak klor aşırı kullanımı suda kalıcı kokuya neden olur. Bu yüzden dezenfektan olarak ozon kullanılması daha uygundur. Çünkü ozon zamanla oksijene dönüşerek suda koku bırakmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir