Bilim

Su: Evrensel Çözücü

Su, diğer sıvılardan daha fazla maddeyi çözebildiği için “evrensel çözücü” olarak adlandırılır. Bu, dünyadaki her canlı için önemlidir. Bu, suyun havadan, yerden veya vücudumuzdan nereye giderse gitsin değerli kimyasalları, mineralleri ve besinleri beraberinde götürdüğü anlamına gelir.

Onu böylesine mükemmel bir çözücü yapan, suyun kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleridir. Su molekülleri, kutupsal bir oksijen ve hidrojen atomları düzenlemesine sahiptir – bir tarafın (hidrojen) pozitif elektrik yükü ve diğer tarafın (oksijen) negatif bir yükü vardır. Bu, su molekülünün diğer birçok farklı molekül türüne çekilmesine izin verir. Su, tuz (NaCl) gibi farklı bir bileşiğe o kadar yoğun bir şekilde çekilebilir ki, tuz bileşiğindeki sodyum ve klorürü bir arada tutan çekici kuvvetleri bozabilir ve böylece onu çözebilir.

Böbreklerimiz ve suyumuz harika bir çifttir

Kendi böbreklerimiz ve suyun çözücü özellikleri bizi hayatta ve sağlıklı tutmada harika bir ikili oluşturur. Böbrekler, vücudumuza giren maddelerin tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerden süzülmesinden sorumludur. Ancak böbrekler biriktikten sonra bu maddelerden kurtulmak zorundadır. Suyun yardım ettiği yer burasıdır; Böbrekler yoluyla yıkanan su, böylesine büyük bir çözücü olduğundan, bu maddeleri çözer ve vücudumuzdan çıkarken gönderir.

Tuz neden suda çözünür?

Moleküler seviyede tuz, elektrik yükleri nedeniyle ve hem su hem de tuz bileşiklerinin kutupsal olması nedeniyle, molekülün zıt taraflarında pozitif ve negatif yüklerle suda çözünür. Tuz bileşiklerindeki bağlar iyonik olarak adlandırılır çünkü her ikisinin de elektrik yükü vardır – klorür iyonu negatif yüklüdür ve sodyum iyonu pozitif yüklüdür. Benzer şekilde, bir su molekülü doğası gereği iyoniktir, ancak bağa kovalent denir, iki hidrojen atomunun her ikisi de pozitif yükleri ile oksijen atomunun bir tarafında negatif yüklüdür. Tuz, su ile karıştırıldığında, suyun kovalent bağları tuz moleküllerindeki iyonik bağlardan daha güçlü olduğu için çözülür.

Su moleküllerinin pozitif yüklü tarafı, negatif yüklü klorür iyonlarına çekilir ve su moleküllerinin negatif yüklü tarafı, pozitif yüklü sodyum iyonlarına çekilir. Esasen, su moleküllerinin maçı kazanmasıyla bir çekişme başlar. Su molekülleri, sodyum ve klorür iyonlarını ayırarak onları bir arada tutan iyonik bağı kırar. Tuz bileşikleri ayrıldıktan sonra, bu diyagramda gösterildiği gibi, sodyum ve klorür atomları su molekülleri ile çevrelenir. Bu gerçekleştiğinde, tuz çözülür ve homojen bir çözelti elde edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir