Genel Kategori

Su Kaynaklarının Tükenmesinin Nedenleri

Su yaşamsal kaynağımız olup dünyamızın 3/4ü su kaplı olsa dahi temiz su kaynaklarına ihtiyaç duyarız. Denizler ve derelerden su kaynağı elde edemeyiz kirli olduklarından dolayı sağlık sorunlarına sebep olur. Temiz su kaynaklarımız barajlarda ve yer altından çıkartılır.

Örneğin su şirketleri olur çene suyu, hayat su gibi bilindik markalardır. Suları yer altından çıkartarak el değmeden kişilere sunarlar. Sağlıklı oldukları gibi şebeke suyundan etkilenmemiş oluruz. Temiz su kaynakları barajlar içersinde depolanır. Belirli bölgeler tespit edilerek oraya baraj kurulur. Genellikle dağlık ve geniş bölgeler tercih edilir. Akarsuların üstüne kurulması ile yağmur suları ve dağlardan gelen kar suları sonucunda birikir. Yıl boyunca yaz ve kış mevsimlerinde barajlardan gelen su evimize ulaşır.

Suyun Tükenmesinin Sebepleri

*Bilinçsiz şekilde su kullanımı

*Sularımızın boşa akıtılması

*Evdeki tesisat sisteminden dolayı muslukların damlatması

*Su kaynaklarının kirletilmesi *Küresel ısınmanın artması

*Toprak altı ve üstü su kaynaklarının tükenmesi

*Aşırı tükenmesi

*Sanayi ve fabrikaların su kaynağı olarak barajları kullanması

*Sanayileşmenin artıp ürünleri dışarıya bırakması

Suyun Tükenmesinin Canlılara Etkisi Nedir

Su, canlıların temel yaşam kaynaklarından en önemli olanlarından bir tanesidir. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin su olmadan yaşayabilmeleri mümkün değildir. İnsanların göl, akarsu, dere ve denizlere verdikleri zararlarla kendi yaşam alanlarına da sınır koyduklarını ve dünyayı susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktıklarının farkına varamazlar. Su yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Canlıların vücudunun % 75i sudan ibarettir.

Su Kirliliğinin Sebepleri

Suların kirlenmesinin sebebi kesinlikle insanlardır. Sanayi, sulara artıkları ve çöpleri atan insanlar ve fabrikalar denizlerin kirlenmesine sebep olurlar. Kirlenen denizlerin temizlenmesi hiç de kolay değildir. Hayvan atıklarını, çöplerini ve tüm pislikleri denizlere atan insanlardır, asit yağmurlarıyla birleştiğinde suyun içilebilir olma özelliğini kaybetmesine sebep olur. Çünkü hayvan atıkları, sanayi atıkları içme suyuna zarar vereceği için insanların hastalıklara ve mikroplara ev sahipliği yaptığından dolayı suyu tamamen kirletmiş olacağından insan sağlığına tamamen zararlı olacaktır.

Su kaynaklarının önemi insanlara doğru şekilde öğretilmelidir. Suyun kirletilmesine engel olabilmek için hızlı nüfus artışına engel olunmalı ve insanlar bilinçlendirilmelidir. Doğanın önemi keşfedilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir