Genel Kategori

Su Kirliliği

Su kirliliği ; su kalitesinin dolayısıyla su ortamının bozulması demektir ve aynı zamanda suyun normal durumundan ne kadar uzaklaştığını , halk sağlığına etkisini veya ekolojik etkisini belirtir.

Su kirleticileri bazı patojenik bakteri ve virüslerin yanı sıra fazla miktardaki , bazı radyoaktif izotopları , koli basillerini , fosfor ,azot ,sodyum ve diğer yararlı hatta gerekli elementler içerir. Deniz suyunda %3.6 oranında çeşitli tuzlar bulunur en fazla bulunan NACI ‘dür bununda %19 u klorür , %1.1 ‘de sodyum iyonudur. Buna göre deniz suyunda yaklaşık 60 tane element vardır.

Yer yüzünün büyük bir kısmı su ile kaplı olmasına rağmen içme suyu miktarı sınırlıdır.artan nüfusla beraber bitki örtüsünün tahribata uğratılması ve gelişen endüstrinin suya ihtiyaç duymasıyla yer altı ve üstü kaynakları yetersiz kalmaktadır.önemli olan bir diğer hususta su kaynaklarının gün geçtikçe kirlenmesidir.bu kirlenme özellikle büyük şehirlerde ve sanayi bölgelerinde yoğundur. Toplumumuzun tüm kesimleri (şehirsel,kırsal,endüstriyel,tarımsal ve askeri) su kirliliğinde pay sahibidir. Su kirliliği kısa veya uzun vadede engellenemezse yakın bir zamanda kara ve okyanus sularını kirliliği çağdaş bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır.

Sularda organik maddeleri çürüten bakteriler oksijene gereksinim duyarlar.Eğer yeterli bakteri faaliyeti varsa balıklar ve diğer organizmalar için uygun oksijen miktarı onları öldürecek düzeye düşer.Oksijeni olmayan sular , balıklar ve diğer organizmalar için ölü su sayılır. En fazla erimiş oksijen içeren sular soğuk sulardır. Karadeniz çok özel bir durum göstermekte olup genellikle 200m derinlikten sonra oksijen bulunmamaktadır.oksijen okyanuslarda olduğu kadar , tatlı sulardaki organizmaların büyük bir kısmı için sınırlayıcı faktör oluşturmaktadır.

Nüfusun artması ile beraber sanayileşen ülkemizde kirli su oranı gün geçtikçe artmaktadır. Buda ilerleyen dönemlerde temiz suya olan ihtiyacın artacağını ve su kıtlığının olacağının göstergesidir. Su kirliliğini minumuma indirmek için suları elimizden geldiğince kirletmemeye özen göstermeliyiz. Bizim ve gelecek nesillerde ki sevdiklerimizin sağlığı için sularımıza sahip çıkmalıyız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir