Çevre, Genel Kategori, Su Arıtma Gündem Haberleri

Su Kirliliğinin Türleri ve Etkileri

Su, dünya yüzeyinin %70’inden fazlasını kaplar. Aynı zamanda hayatta kalmak için en temel gereksinimdir ve aynı zamanda su yaşamını ve diğer ekosistemleri destekler. Su kirliliğini ve etkilerini anlamak çok önemlidir.

SU KİRLİLİĞİ NEDİR?

Okyanuslar, denizler, göller, nehirler, yeraltı suları ve akiferler gibi su kütlelerinin kirleticilerle kirlenmesidir. Kirleticiler, doğrudan veya dolaylı uygulama ile suya karışabilir.

Hava kirliliğinden sonra en yaygın ikinci çevre kirliliği türüdür . Aşağıda, farklı su kirliliği türleri ve etkileri hakkında bir fikir verilmiştir.

SU KİRLİLİĞİ TÜRLERİ

Su kirliliği, etkilediği su kütlesinin kaynağına veya yapısına göre kategorize edilir. En yaygın kirlilik türlerinden bazıları şunlardır:

YÜZEY SUYU KİRLİLİĞİ

Yüzey suyu, dünya yüzeyinde doğal olarak bulunan sudur. Lagünleri, nehirleri, okyanusları ve göllerden oluşur. Bu tür su özelliklerinin kirlenmesi, suyun kirleticilerle çözülmesinden veya karışmasından kaynaklanır.

Okyanusta petrol sızıntısı gibi tesadüfler olabilir veya atıkları nehirlere veya denize atan endüstriler gibi kasıtlı olabilir.

YERALTI SUYU KİRLİLİĞİ

İnsanlar tarafından yüzeye uygulanan tehlikeli kimyasallar ve partiküllerin yağmur suyu ile toprağa sızmasıyla oluşur. Kirleticiler, yer altı nehirleri ve su yatakları gibi yer altı su özelliklerini kirletmektedir.

Sonuç olarak, kuyular ve sondaj delikleri kirlenebilir. Bu tür kirliliğin en yaygın nedeni  çiftliklerde pestisit ve gübre kullanımıdır.

KİMYASAL KİRLİLİK

Kimyasallar, en yaygın su kirletici türüdür. Hem yüzey hem de yeraltı su kütlelerini etkilerler. Endüstriler ve çiftçilik faaliyetleri başlıca nedenlerdir.

Endüstrilerde kullanılan çözücüler ve metaller nehirleri ve gölleri kirletebilir. Pestisit kullanan çiftliklerde yabancı ot, böcek ve mantar kontrolü, toprak kirliliğinin diğer bir nedenidir. Kimyasal kontaminasyon aynı zamanda petrol dökülmelerinden de kaynaklanmaktadır.

BESİN KİRLİLİĞİ

Besinler bitki ve sucul yaşam için gerekli olsa da, fazlası tehlikelidir. Atık su ve gübreler, bitki büyümesi için gereken yüksek besin içeriğine sahiptir.

Sonuç olarak, suya girdiklerinde su yüzeyinde hızlı ve kontrolsüz bitki örtüsü ve yosun büyümesine neden olurlar.

Su filtrelerinin tıkanmasına ve içme suyunun kirlenmesine neden olur. Ayrıca deniz yaşamının yok olmasına yol açan tüm oksijeni kullanır.

OKSİJEN TÜKENMESİ KİRLİLİĞİ

Sudaki mikroorganizmalar, biyolojik olarak parçalanabilen maddeler üzerinde gelişir. Bu malzemelerin çoğu suya girdiğinde mikroorganizmaların sayısı artar. Sudaki tüm oksijeni tüketirler. Oksijen tükenmesi aerobik mikroorganizmaların ölümüne yol açar, ancak anaerobik organizmaların gelişmesini teşvik eder.

Bazı anaerobik mikro organizmalar, sülfitler ve amonyak gibi toksinler üreterek suyu kirletir. Bütün bunlar insanlara ve su yaşamına zararlıdır.

MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK

Protozoa, virüsler ve bakteriler gibi doğal olarak var olan mikro organizmalardan kaynaklandığı için suyun doğal bir kirlenme türüdür. Bu mikroorganizmaların bir kısmını içeren su, kolera ve bilharzia gibi hastalıklara neden olabilir.

Mikrobiyolojik kirliliğin etkileri, insanların arıtılmamış su içtikleri alanlarda yaygındır.

ASILMIŞ MADDE

Bazı kirleticiler suda çözünmez ve su molekülleri ile karışamayacak kadar büyüktür. Kutular, pipetler ve diğer büyük nesneleri içerir. Askıya alındıklarında, su yüzeyinde bir tabaka oluşturarak oksijenin nüfuz etmesini önleyerek oksijenin tükenmesine neden olan kirliliğe neden olurlar.

Parçacık maddelerin bir kısmı göl, okyanus veya nehrin dibine yerleşerek nehir, göl veya okyanus tabanındaki yaşamı etkileyebilir. Bazı durumlarda malzeme zararlı toksinlerden oluşabilir.

SU KİRLİLİĞİNİN ETKİLERİ

Su kirliliği hem insanları hem de su yaşamını etkiler. Şehirlere ve şehir merkezlerine yakın çoğu su kaynağı, yasal veya yasadışı olarak çöp ve kimyasalların boşaltılmasıyla kirlenmektedir. Su kütlelerini kirletmenin yaygın ve olumsuz etkilerinden bazıları aşağıda verilmiştir.

İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Hayat bir döngüdür ve insanlığın sorumsuz davranışı çoğu kez peşini bırakmaz. Su kütlelerine kirletici maddeler eklemek insan ailesini çeşitli şekillerde etkiledi. 2017 WHO raporuna göre 2,1 milyar insanın temiz suya erişimi yok. 2019’da 785 milyon kişinin gerekli içme suyuna erişimi olmadığı belirtildi.

Bunun ana etkilerinden biri hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü, yılda yaklaşık 120.000 kolera kaynaklı ölüm olduğunu belirtiyor. Ayrıca, örneğin Fukushima trajedisi, maruz kalan bebeklerde tiroid kanseri prevalansını %70 artırdı.

SU YAŞAMININ ÖLÜMÜ

Yaşam için suya bağımlı olan hayvanlar ve bitkiler, kirli sudan en çok etkilenenlerdir.  Derin Ufuk dökülmesinin etkilerine ilişkin Biyolojik Çeşitlilik Merkezi’nin istatistikleri , kirliliğin suda yaşayan canlılar üzerindeki etkisine ilişkin yararlı bir fikir veriyor . Raporda, Meksika Körfezi’ndeki 2010 sızıntısı 82.000’den fazla kuşa, 25.900 deniz hayvanına, 6.165 deniz kaplumbağasına ve bilinmeyen sayıda balık ve omurgasızlara zarar verdi.

GIDA ZİNCİRİNİN BOZULMASI

Kirlilik, toksinleri zincirdeki bir seviyeden üst seviyelere taşıyarak gıda zincirini bozar. Bazı durumlarda, kirlilik gıda zincirinin tamamını yok edebilir. Bu, bir türün başka bir seviyede aşırı büyümesine neden olarak zincirdeki diğer organizmaları etkileyebilir. 

EKOSİSTEMLERİN YOK EDİLMESİ

Belirli mikro organizmaların ortaya çıkması veya ortadan kaldırılması ekosistemi bozar. Örneğin besin kirliliği, oksijenin suyunu tüketen alglerde artışa neden olur ve böylece balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne yol açar.

EKONOMİK ETKİLER

Kirli su kütlelerinin yönetimi ve eski haline getirilmesi pahalıdır. Örneğin, Japonya da ki 2019 yılında beyan edilen boş alan azaldı  Fukushima felaketi sonrasında kirlenmiş su içermek üzere. Şu anda tanklarda depolanan bir milyon tondan fazla kirli suya sahiptir. Araştırmalar, felaketin etkilerini temizlemenin en az 660 milyar dolara mal olacağını gösteriyor.

This photo taken on June 13, 2011 shows a Chinese boy swimming in the polluted sea by the rubbish-strewn beach along the sea coast in Anquan village, south China’s Hainan province. China suffers from widespread water pollution after years of unbridled economic growth. According to government data, more than 200 million Chinese currently do not have access to safe drinking water. CHINA OUT AFP PHOTO (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

Normal koşullarda, kirli sudan kaynaklanan hastalıkların tedavi edilmesinin sağlık maliyetinden bahsetmek yerine içme suyunu arıtmak daha pahalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir