Genel Kategori

Su ve Sektör İlişkisi

Dünyada tatlı suyun %71’i tarım %18 sanayi ve %11 evsel kullanımda kullanılmakta iken, Türkiye’nin tatlı su tüketiminin %73’i tarım sektöründe, %11’i sanayide, %16’i evsel kullanımda gerçekleşmektedir.

Tarım

Küresel su tüketiminin en yoğun olduğu sektör şüphesiz tarım sektörüdür. Tarım sadece insanın tükettiği besinlerin tarımı kadar küçük çaplı değildir. Hayvancılık sektörünün yem ihtiyacı için de tonlarca su harcanmaktadır. Hatta bu yüzden vegan beslenmenin su tasarrufu açısından da büyük bir önem arz ettiği vurgulanmaktadır. Az gelişmiş yahut gelişmekte olan ülkelerde toplam tatlı suyun %85-90’i tarımsal üretimde kullanılırken, gelişmiş olan ülkelerde bu oran %16’lara kadar düşer. Gelişmiş ülkeler daha çok sanayi kısmında su tüketir. Dünya topraklarının %11’inde tarımsal üretim yapılır. Son 50 yılda sulamalı endüstriyel tarım yapılan alan iki kat artmıştır. 1995 yılında dünyada 253 milyon hektar alanda, 2010 yılında ise 290 milyon hektar alanda sulamalı tarım yapılmıştır. Artan sulamalı tarım 2050 yılına kadar tarımın ihtiyacı olan su miktarının yüzde 19 oranında artacağını işaretlerini bizlere şimdiden vermektedir.

Sanayi

Gelir düzeyinin yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde tarımsal su kullanımı yerine sanayi sektörü sahneye çıkar. Su endüstriyel ve lojistik anlamda çok büyük bir önem taşır. Bu anlamda modern toplumların dayanağı haline gelen endüstriyel üretim prosesleri içinde en önemli input konumunda su vardır. Dünya ülkelerinde ortalama %18 düzeyinde olan endüstriyel su ihtiyacı, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde %10 seviyesindedir. Gelişmiş ülkelerde ise ortalama endüstriyel su ihtiyacı %60’lara ulaşmaktadır . Almanya ve Finlandiya gibi sanayinin güçlü olduğu ülkelerde sanayinin su kullanımı %80’lerin bile üzerindedir.Sanayi de tatlı su en yoğun miktarda tahmin edilebileceği üzere elektrik enerjisi üretiminde kullanılır. Sanayi’nin %20’lik su kullanımının %57-69’u hidroelektrik santralleri ve nükleer enerji santrallerindeki enerji üretimi için, %30-40’ı üretim sürecinde, %0.5-3’ü termal enerji üretiminde kullanılmaktadır.

Evsel Su Kullanımı

Dünya nüfusunun çok büyük bir kısmı şehirlerde yaşamaktadır. 2050 yılında kentli nüfusun daha da artması öngörülüyor. Artan nüfusları ile birlikte büyüyen şehirlerin yakın çevresindeki su varlıklarının ve suyu geliştiren ekosistemlerin bağlamında kayda değer bir stres faktörüdür. Gelişmiş ülkelerde ortalama kişi başı günlük su tüketimi (500-800 m3 ) gelişmekte olan ülkelerdeki su tüketiminin yaklaşık on katıdır. Su kıtlığı çekilen bölgelerde bu oranın kişi başı günlük 20-60 m3’e kadar düşüş gösterdiği bilinir. 2025 yılına kadar tarımsal su kullanımın 1.3, endüstriyel su kullanımının 1.5, evsel su kullanımının 1.8 kat artması söz konusu olacağa benziyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir