Bilim

Sudaki Hidrojen

Su Zaten Hidrojen İçermez mi?

Kısa Cevap:

Aslında su, doğal olarak Moleküler Hidrojen içermez.

Uzun Cevap:

Periyodik Tablodaki ilk element olarak konumu ile gösterilen bir hidrojen atomu, evrenimizdeki en küçük elementtir.

Tek hidrojen atomları Dünya’da doğal olarak oluşmaz; bununla birlikte, saf hidrojen atomlarının molekülleri Dünya’da moleküler hidrojen olarak doğal olarak meydana gelir.

Bir molekül yani “moleküler olmak demek“, atomlar ister aynı elementten ister farklı elementlerden olsun iki veya daha fazla atom içeren herhangi bir madde olmak anlamına gelir.

Moleküler Hidrojen, kimyagerlerin molekülü belirtmek için H2 sembolleriyle tasvir ettiği, sadece iki hidrojen atomu (H-H) arasındaki bir bağdan oluşan Hidrojen Gazı olarak adlandırılır. Moleküler Hidrojen, kanda dolaşırken veya Hidrojen Suyu paketlerinde paketlendiğinde çözülür ve su molekülleri arasında serbestçe yüzer.

Hidrojen Suyu- Arıtılmış suda infüze edilen moleküler hidrojene dayalı bir metabolik içecektir.

Su, en çok bilinen moleküllerden biridir. Kimyagerler, molekülün bir oksijen atomu (O) ve iki hidrojen atomu (H2) içerdiğini belirtmek için suyu H2O sembolü ile tasvir ederler – iki hidrojen atomunun her biri ayrı ayrı oksijen atomuna (H-O-H) bağlıdır.

Çoğu insan Moleküler Hidrojeni şu anda uzay araştırmaları için kullanılan güçlü yakıt ve geleceğin ‘yeşil’ bir alternatifi olarak biliyor. Ancak Moleküler Hidrojenin son zamanlarda hücresel metabolizmayı hızlandırdığı ve iltihabı hafiflettiği de gösterilmiştir.

Moleküler Hidrojen, Dünya atmosferinde her zaman olmayan nadir bir gazdır. Biyoloji, Dünya atmosferinde ve sudaki Moleküler Hidrojenin varlığında gelişmiştir. Bilim adamları, genel olarak Dünya atmosferinin gezegen daha gençken Moleküler Hidrojen açısından zengin olduğu konusunda fikir birliğine varmışlardır.

“CU Çalışması, Erken Dünya Atmosferini Hidrojen Açısından Zengin, Yaşam İçin Uygun Gösteriyor”

Dünyanın erken atmosferi, erken yaşamın oluşumu için potansiyel olarak çok daha misafirperver bir ortam olan% 40’a kadar Moleküler Hidrojen içerebilirdi. Zamanla, hafif olması ve küçük boyutu, Moleküler Hidrojenin Dünya’dan uzaklaşmasına ve uzaya kaybolmasına neden oldu.

Moleküler Hidrojen artık Dünya atmosferinde nadir bulunan bir gazdır ve bu nedenle Dünya yüzeyindeki su genellikle Moleküler Hidrojenden yoksundur. Su, yüzeyine maruz kalan moleküler gazlarla veya bir moleküler gazla çalkalandığında doğal olarak çözülür. Çoğu yüzey suyu, moleküler nitrojen (N2) ve moleküler oksijen (O2) gibi çözünmüş gazlar içerir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir