Genel Kategori

Sularda ki Başlıca Kirleticiler

1.Biyolojik kirlenme etkileri ;Mikroorganizmalar,fermante olabilir organik maddeler,bitkilerin çok fazla büyümesine neden olan kirleticiler

2.Kimyasal etkenler ;çeşitli sentetik organik kirleticiler veya sulu ortamlarda ekolojik faktörleri değiştiren maddeler 3.Fiziksel kirlenme etkenleri; ısınma ve radyoaktivite ,sediment kökenli kirleticiler

 Kağıtçılık sanayi organik kirlenmede önemli rol oynamaktadır. Bir kağıt fabrikası bugün ortalama 500 000 nüfuslu bir şehir kadar kirletmektedir. Deniz kenarlarına kurulmuş olan bu kağıt fabrikaları bu çevredeki deniz hayatını yok etmektedir.

Su Kirliliğinin Ekolojik Sonuçları: Suların organik kirlenmesi ;akarsuların üzerine olduğu kadar , göl ve durgun sular üzerine de yapmaktadır. Diğer taraftan organik kirlenmenin küresel ekolojik sonuçları önemli farklılıklar gösterir bu nedenle limnik ekosistemlerin durgun ve akarsulardaki kirlilik problemlerini ayrı ayrı incelemek gerekir. Akarsu ortamına yoğun bir organik madde boşaltılması ekosistemde bir düzensizlik yaratır.Ve akış bölgesinde birbirini takip eden 4 bölge oluşmasını sağlar İlk önce ,ırmak sularının ve atıkların karıştığı bir bozulma bölgesi görülür.Sonra akarsu içerisine dahil olan ,aerobik ve anaerobik bakterilerin çoğaldığı ve organik maddelerin ayrıştığı bir aktif ayrışma bölgesi izler.bunu tüm oksijeni tüketilmiş bir mikroplu bölge takip eder; burada indirgeyici bileşikler yer alır.sonra akış bölgesinde bir restorasyon bölgesi görülür ki burada arıtma yavaş yavaş devreye girerek ve başlangıçtaki su özelliklerine dönüş yapar.bu bölgeyi izleyen bölge ise temiz su bölgesidir.

Suların Termik Kirlenmesi; Isınma ile meydana gelen termal kirlilik ısıtılmış olan hava ve suyun istenmeyen etkiler oluşturmasıyla gerçekleşir.Isı kirliliği ani.akut veya uzun dönem kronik bırakma ile oluşur.Kronik ısı kirliliğin asıl nedeni buhar jenaratörlerinden elektrik üreten santrallerdir. Büyük miktarda ısıtılmış suyun nehirlere bırakılması suyun ortalama sıcaklığını ve oksijen yoğunluğunu yani tüm yapısın değişitirir.

Su Kirliliğinin Önlenmesi İçin Yapılması Gerekenler

*Arıtma tesisleri kurulmalı ve özenle işletilmeli

*Belirli yerlerde nüfus artışının önüne geçilmeli

*İnsanlar bilinçlendirilmeli

*Su kaynaklarının korunması için iyi politikalar geliştirilmeli,plan ve programlar yapılmalı

*Hava ve toprak kirliliğine sebep olan faktörler ortadan kaldırılmalıdır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir