Genel Kategori

Tarımsal Su Kullanımı

Günümüzde elde ettiğimiz güncel ve önemli veriler dikkate alındığında, neredeyse % 70’e varan bir oranla suyun en çok tarım alanında kulanıldığı görülmektedir. Dünyada artan nüfusa bağlı olarak gıda üretimi de geçmiş dönemlere kıyasla doğal bir artış göstermiştir. Bu doğrudan su tüketimini de etkilemektedir. Kıtlığı önlemek için tarım alanında su kullanıyorken, büyük su kullanımında bulunduğumuzdan su kıtlığını ve dolayısıyla kıtlığı getiriyoruz. Günümüzde kıtlığın ve açlığın önüne geçilmesi için, su ve toprak en
önemli maddeler olarak sıralanır. Su tarımsal üretimde en temel input olarak karşımıza çıkar. Yetiştirilen ürünlerin yaşayabilmesi için yağışlar
yoluyla ürünlerin erişemedikleri suyun, sulama yoluyla karşılanması gerekir.

Harp Akademileri’nin 2001 yılında hazırladığı raporda sunulan verilere göre; 1990 yılında 2680 kilometreküp su tarım arazilerinin sulanmasında kullanılmıştır. Ayrıca, 1990 yılında sulanabilir arazileri 1 / 6’sı geliştirlen projeler ile sulu tarım imkanına kavuşmuş bulunmaktadır. 1990 yılı itibariyle dünyada sulanan tarım alanlarının toplamının 240 milyon hektar alandan yılda yaklaşık olarak % 0,8 oranında artarak 2010 yılında 280 milyon hektar alana ulaşması beklenmektedir.

Yine de bu beklentilerin yanında tarımsal arazileri tehdit eden çölleşme, erozyon ve çevre kirliliği gibi birtakım faktörler söz konusudur. Diğer yandan tarımsal üretimin uygun ve olması gereken tarzda koşullarda yapılmaması yahut yapılamaması nedeniyle doğayı tahrip eden, doğaya zarar veren bazı etmenler de yok değildir.

Tarımsal üretime olumsuz etki eden etmenlerden bazıları şunlardır:

 • 1) Tarım alanlarına sanayi tesisi kurulması ve zehirli atıklar,
 • 2) Karayollarının birinci sınıf tarım arazilerinden geçmesi,
 • 3) Verimli tarım arazilerine yönelen şehirleşme,
 • 4) Kirli sulama sularının tarımsal ürüne etkisi,
 • 5) Asit yağmurlarının etkisi,
 • 6) Tarım topraklarının toprak ve maden sanayiinde kullanılmak suretiyle yok edilmesi,
 • 7) Ozon tabakasının incelmesinin yol açtığı atmosferdeki sera etkisi

Doğayı tahrip eden tarımsal üretim etmenlerinden bazıları ise şunlardır:

 • 1) Tarımsal mücadele ilaçlarının kullanımı,
 • 2) Gübrelerin toprağın yapısını bozması,
 • 3) Yanlış sulamanın toprakta erozyona yol açması,
 • 4) Yanlış toprak işlemenin tarım arazilerine etkisi,
 • 5) Arazi kazanmak amacıyla sulak sahaların kurutulması,
 • 6) Ormanların yok edilmesi,
 • 7) Hayvansal atıkların yol açtığı kirlenme,
 • 8) Meraların aşırı otlatılması,
 • 9) Bitki ve hayvan büyüme düzenleyicilerinin insan sağlığına etkisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir