Genel Kategori

Ters Osmoz (Reverse Osmosis)

Su arıtma teknolojisinin bir ürünü olan ters osmoz farklı iyon derişimlerine sahip iki çözeltinin iyon derişimlerinin eşitlenmesidir. Bu yapılırken farklı iyon derişimlerinin aralarında yarı geçirgen bir zar (membran) bulunur.

Doğal bir şekilde gerçekleşen bu olaya karşı osmotik bir basınç uygulanmak suretiyle osmoz olayı tersine çevrilir. Buna reverse osmosis adı verilir. Cihazın kapasitesine, çalışma basıncına, membran boyutuna, membran sayısına, geri kazanım yüzdesine ve motor gücüne bağlı olarak çeşitli makinelerle bu işlem gerçekleştirilebilmektedir. Temelde iki türü vardır. Bunlar endüstriyel arıtma ve evsel arıtmadır. 

Ters Osmoz Türleri Hakkında

Hammadde işleme ve üretimde gerekli suyun temininde endüstriyel ters osmoz söz konusudur. Saf bir su elde etmek için bu yönteme başvurulur. Eğer belirtilen işlemler için özel sular gerekli ise bunlar tam otomatik sistem arıtma yöntemleri ile mümkündür. Evlerde ise maksat, şebeke suyunun arıtılması suretiyle temiz ve doğal bir su kazanımıdır. Zira şebeke sularında kimyasal ve mikrobiyolojik maddeler bulunabiliyor. Damacana su kalitesine sahip bir su; hatta damacanalardan daha sağlıklı ve kaliteli bir su elde edilebilir. Çeşitli ek filtrelerle bu mümkün.

Nereden Çıktı Bu Ters Osmoz?

NASA (National Aeronautics and Space Administration) adı verilen ve uzay programları çalışmaları yürüten kuruluş tarafından uzay mekiklerinde atık sudan içme suyu elde etme amacıyla ters osmoz işlemi uygulandı. Günümüzde ise deniz sularından, içilmesi pek mümkün olmayan musluk sularından ve kuyu sularından yüksek kalitede içme suyu elde etmek için kullanılıyor. Suyun molekül düzeyde filtre edilmesinin söz konusu olduğu olay ile su özüne döndürülmektedir. Teknolojinin nimetleri kullanılarak temiz su elde etme, dünyada bugün olduğu kadar yarın da kendinden bahsettirecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir