Bilim

Yaygın insektisit, su ekosistemlerine önceden düşünülenden daha zararlıdır

İnsektisit fipronil ve bozunduğu bazı bileşikler, mayıs sinekleri ve taş sinekleri gibi suda yaşayan böcekler için daha önce tahmin edilenden daha toksiktir, USGS Bölgesel Akım Kalitesi Değerlendirmesinden yeni bir çalışma bildirmektedir.

İnsektisit fipronil, beş büyük ABD bölgesinde örneklenen 444 küçük akarsuyun% 22‘sinde tespit edildi; fipronil tespit edildiğinde, genellikle en hassas türler için toksik olma olasılığı yüksek konsantrasyonlarda idi.

USGS araştırmacıları, dipte yaşayan organizmaların doğal topluluklarının bozulmamış bir akarsudan laboratuar ortamına yerleştirildiği ve 30 gün boyunca fipronil içeren suya, dört ayrıştırıcıdan birini içeren veya hiç böcek ilacı içermeyen “mezokozmler” kullanarak fipronil toksisitesini araştırdılar. Amaç, her bir fipronil bileşiğinin akarsularda yaşayan sayısız organizma için hangi konsantrasyonlarda toksik olduğunu belirlemek ve fipronil bileşiklerinin bu tür su topluluklarının işleyişini nasıl etkilediğini belirlemekti.

Fipronil, karıncaları, termitleri, pireleri ve diğer birçok böcekleri kontrol etmek ve mısırın tohum muamelesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Şimdiye kadar, insektisit fipronile karşı suda yaşayan yaşam tepkileri hakkındaki bilgiler birkaç türle ve birkaç günlük kısa maruziyetlerle sınırlıydı. Yeni mezokozm çalışmasında toksik olduğu belirlenen fipronil bileşiklerinin konsantrasyonları, kısmen yayınlanan verilerin kıtlığından dolayı, fipronil bileşiğine bağlı olarak literatürde bildirilenlerden 3 ila 2.600 kat daha düşüktür. Çalışma ayrıca fipronil bileşiklerinin “iyi huylu” bir seviyesini, yani birleşik konsantrasyonun türlerin% 95’i için toksik olma olasılığı düşük olduğunu belirleyebildi. Son olarak, araştırmacılar, fipronil bileşiklerinin daha yüksek konsantrasyonlarının, mevcut türlerin çeşitliliğini azalttığını, genç sucul böceklerin karada uçan yetişkinlere dönüştüğünde değiştiğini ve besin ağını bozduğunu buldular.

Ulusal olarak örneklenen akarsuların% 18’i, mezokozm deneyi ile belirlenen iyi huylu düzeyi aşan 4 haftalık bir örnekleme periyodunda ortalaması alınan fipronil bileşik konsantrasyonlarına sahipti. Fipronilin diğer dört bölgeye göre daha sık tespit edildiği Güneydoğu’da, örneklenen akarsuların% 52’si iyi huylu seviyeyi aşan fipronil bileşik konsantrasyonlarına sahipti. Ek olarak, fipronil bileşiklerinin konsantrasyonundaki artışla birlikte beş bölgenin dördündeki akış biyoçeşitliliği azaldı, bu da fipronil bileşiklerinin akış biyoçeşitliliğinde bir azalmaya katkıda bulunabileceğini gösteriyor.

Bu çalışma, yaygın olarak kullanılan insektisitlerin (bifentrin, fipronil ve imidacloprid) su toplulukları üzerindeki etkilerini araştıran üç mezokozm çalışmasından oluşan bir serinin ikincisidir. Bu üç insektisit, potansiyel olarak toksik seviyelerde en sık meydana gelenler oldukları ve Bölgesel Akarsu Kalitesi Değerlendirmesinde incelenen bozulmuş su topluluklarıyla ilişkileri gösterdikleri için çalışmalar için seçilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir