Genel Kategori

Yeni Çalışma: Türkiye’nin Yeşil Hidrojen Potansiyeli Doğalgaz İthalatını 2,5 Milyar Metreküp Azaltabilir

The Shure Energy Conversion Center “Priority Areas for Turkey’s National Hydrogen Strategy” According to the report, Turkey sahip.yeşil hydrogen manufacturing into green hydrogen potential of 1.6 million tons, the buildings, the conversion of transport and gas sector% of Turkey’s annual final energy demand It can meet 5 of them.

The Shure Energy Conversion Center at Bilkent prepared with the support of the Research Center for Energy Policy “Priority Areas for Turkey’s National Hydrogen Strategy” report, “Turkey’s Hydrogen Strategy” was announced at the event. The goal of the report to determine the main title of the strategies necessary for green hydrogen, contributing to the creation of green hydrogen Turkey’s national strategy.

SHURA Energy Transition Center Director Dr. Değer Saygın from MIT Energy Initiative, Dr. Emre Gençer, METU Mechanical Engineering Department faculty member Prof. Dr. İskender Gökalp, Barış Sanlı and Dr. Chat Karbuz attended.

“Priority Areas for Turkey’s National Hydrogen Strategy” report, more chemicals and is expanding raw materials with the use of the hydrogen petrochemical products and the world, vision and strategy is emphasized created to be used as an energy carrier in different sectors. These include new areas in the manufacturing industry that are gaining momentum, such as the production of iron, steel and cement, freight transport, and the addition of hydrogen to natural gas grids.

SHURA Energy Transition Center Director Dr. Saygın emphasized that the most important factor for the widespread use of green hydrogen is the decrease in production costs. Saygın said, “Global level evaluations show that cost competitiveness will be around $ 2-3 per kilogram of green hydrogen produced. “For this, it is necessary to accelerate the learning in technology that will reduce the initial investment costs of the electrolyser, to continue the decrease in renewable energy costs, to use the electrolyser capacity at the optimum level and to increase the efficiency of the electrolyser.”

Saygın also emphasized that the 5% mixture to be made in the natural gas network could eliminate the natural gas import cost equivalent to 2.5 billion cubic meters per year, approximately $ 0.6 billion.

Turkey’s Energy Strategy of Increasing Importance of Green Hydrogen

The importance of hydrogen in the energy strategy in Turkey is increasing day by day. Hydrogen, which is responsible for the total final energy consumption in Turkey’s manufacturing industry, can play an important role in building and transport sectors. It takes place as steel and cement production Turkey’s top rankings on a global scale, represents a significant share in the country’s industrial energy demand. Road freight transport is a rapidly growing sector in terms of energy demand.

Reputable, the words continued as follows: “Natural gas networks, especially Turkey 53 million active users, representing approximately two-thirds of the population, a total of 50 billion cubic meters of gas annually on average with demand in other sectors brings to different destinations in the country. fossil fuels are used to substitute low carbon solutions in this sector is currently limited and costly, these areas pose challenges in Turkey’s energy conversion. “

According to the report, renewable energy source-based green hydrogen can provide an important opportunity in the transformation of energy last consuming sectors. most manufacturing-intensive fossil fuels consumed in Turkey, buildings, in areas such as transportation and gas sector that 1.6 million tons to 4.6 million tons of oil equivalent level of total final energy consumption is green hydrogen potential of Turkey in 2018 about 5% can be replaced with green hydrogen.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel Kategori

Yeni Çalışma: Türkiye’nin Yeşil Hidrojen Potansiyeli Doğalgaz İthalatını 2,5 Milyar Metreküp Azaltabilir

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin “Türkiye’nin Ulusal Hidrojen Stratejisi için Öncelik Alanları” raporuna göre, Türkiye 1,6 milyon ton yeşil hidrojen potansiyeline sahip.Yeşil hidrojen imalat, binalar, ulaşım ve doğalgaz sektörlerinin dönüşümünde Türkiye’nin yıllık nihai enerji talebinin %5’ini karşılayabilir.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi’nin desteğiyle hazırladığı “Türkiye’nin Ulusal Hidrojen Stratejisi için Öncelik Alanları” raporu, “Türkiye’nin Hidrojen Stratejisi” etkinliğinde açıklandı. Yeşil hidrojen için gerekli stratejilerin ana başlıklarının belirlendiği raporun hedefi, Türkiye’nin ulusal yeşil hidrojen stratejisinin oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Geçtiğimiz Salı günü (23 Mart) düzenlenen online etkinliğe SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın, MIT Enerji Girişimi’nden Dr. Emre Gençer, ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İskender Gökalp, Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi’nden Barış Sanlı ve Dr. Sohbet Karbuz katıldı.

“Türkiye’nin Ulusal Hidrojen Stratejisi için Öncelik Alanları” raporunda, daha çok kimya ve petrokimya ürünlerinin ham maddesi olan hidrojenin kullanım alanlarının genişlediği ve dünyada, farklı sektörlerde enerji taşıyıcısı olarak kullanılmak üzere vizyon ve strateji oluşturulduğu vurgulanıyor. Bunlar arasında imalat endüstrisinde demir, çelik ve çimento üretimi, yük taşımacılığı ve hidrojeni doğalgazın şebekelerine eklenmesi gibi ivme kazanan yeni alanlar yer alıyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Saygın, yeşil hidrojen kullanımının yaygınlaşması için en önemli unsurun üretim maliyetlerinin düşmesi olduğunu vurguladı. Saygın, “Küresel seviyedeki değerlendirmeler, maliyet rekabet gücünün üretilen yeşil hidrojenin kilogram başına yaklaşık 2-3 dolarlık seviyede olacağını gösteriyor. Bunun için elektrolizör ilk yatırım maliyetlerini düşürecek teknolojideki öğrenimi hızlandırmak, yenilenebilir enerji maliyetlerinde düşüşün devamı, elektrolizör kapasitesinin en optimum ölçüde kullanımı ve elektrolizör verimliliğinin artırılması gerekiyor” diye konuştu.

Saygın, doğalgaz şebekesinde yapılacak %5’lik karışımın, yılda 2,5 milyar metreküp, yaklaşık 0,6 milyar dolara eşdeğer doğalgaz ithalat maliyetini ortadan kaldırılabileceğini de vurguladı.

Türkiye’nin Enerji Stratejisinde Yeşil Hidrojenin Önemi Artıyor

Türkiye’de ise enerji stratejisinin içinde hidrojenin önemi gün geçtikçe artıyor. Hidrojen, Türkiye’nin toplam nihai enerji tüketiminden sorumlu olan imalat sanayi, binalar ve ulaştırma sektörleri içerisinde önemli bir rol üstlenebilir. Küresel ölçekte Türkiye’nin en üst sıralarda yer aldığı çelik ve çimento üretimi, ülke sanayi enerji talebinde önemli bir pay temsil ediyor. Karayolu yük taşımacılığı ise enerji talebi açısından hızla büyüyen sektör.

Saygın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğalgaz şebekeleri, Türkiye nüfusunun yaklaşık üçte ikisini temsil eden 53 milyon aktif kullanıcı başta olmak üzere, diğer sektörlerdeki taleple birlikte yıllık ortalama toplam 50 milyar metreküp doğalgazı ülkenin farklı noktalarına taşıyor. Bu sektörlerde kullanılan fosil yakıtları ikame edecek düşük karbonlu çözümler sınırlı ve şu anda maliyetli olduğundan, bu alanlar Türkiye’nin enerji dönüşümünde zorluk teşkil ediyor.”

Rapora göre, yenilenebilir enerji kaynak bazlı yeşil hidrojenin, enerjiyi son tüketen sektörlerin dönüşümünde önemli bir fırsat sağlayabilir. Türkiye’de fosil kaynaklı yakıtları en yoğun tüketen imalat, binalar, ulaşım ve doğalgaz sektörü gibi alanlarda 1,6 milyon ton yani 4,6 milyon ton eşdeğer petrol seviyesinde yeşil hidrojen potansiyeli olup Türkiye’nin 2018’deki toplam nihai enerji tüketiminin yaklaşık %5’i yeşil hidrojen ile ikame edilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir