Genel Kategori

Barajların güvenliğini ve direncini artırmak

Dünya, Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu’na kayıtlı 58.000’den fazla büyük barajın yanı sıra birkaç milyon küçük baraj da dahil olmak üzere çok sayıda baraja sahiptir. Bu yapılar, içme, tarım, elektrik üretimi ve endüstriyel süreçler için su temini de dahil olmak üzere su hizmetlerinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Birçok baraj aynı zamanda rekreasyonel aktiviteleri de destekler ve oluşturdukları göller, doğal güzellikleri için takdir edilir. Barajlar aynı zamanda aşırı hava koşullarının etkilerini hafifletmede kritik öneme sahiptir, çünkü kuraklık olduğunda veya aşırı selin neden olduğu yıkıma karşı tampon olarak su rezervlerini tutarlar.

İyi işleyen barajlara bağlı bu kadar çok insan ve ekonomik sektör varken, bunların yapısal olarak sağlam olmalarını ve temel baraj güvenliği yönetim önlemlerine sahip olmalarını sağlamak her zamankinden daha önemli.

Barajları içeren güçlü proje portföyü göz önüne alındığında, baraj güvenliği Dünya Bankası için uzun süredir bir öncelik olmuştur. 1977 gibi erken bir tarihte Banka, baraj güvenliğinin önemini vurgulayan ve bir barajın arızalanmasının veya arızalanmasının ciddi sonuçlara yol açabileceğini açıkça ortaya koyan İşletme El Kitabı (OMS) 3.80, “Barajların Güvenliği”ni yayınlamıştır. Bu OMS, baraj güvenliği konularında gelişen düşünceyi yansıtmak için iki kez revize edildi ve yeniden yayınlandı ve sonunda Ekim 2001’de Operasyonel Politika (OP) 4.37’nin ve Banka Prosedürü (BP) 4.37’nin yayınlanmasına yol açtı. (atık ve kül barajlarını kapsayan politika.)

Dünya Bankası’nın Ekim 2018’de başlatılan yeni Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ESF), Çevresel ve Sosyal Standart 4, Toplum Sağlığı ve Güvenliği kapsamında baraj güvenliğini ele almaktadır ve bu çerçeve, “Projenin yeni veya mevcut bir barajı içerdiği durumlarda, Borçlu, Ek 1’de belirtilen barajların güvenliğine ilişkin gereklilikleri uygulamak için yeterli kaynakları sağlayacaktır.” ESS4 Ek 1, baraj güvenliği risklerini ve projeden etkilenen topluluklar üzerindeki etkileri, ESF’nin temelini oluşturan azaltma hiyerarşisi ile tutarlı bir şekilde ele almayı amaçlamaktadır.

Çözüm: tüm yaşam döngüsü boyunca güvenlik risklerini anlamak ve yönetmek

ESS4, yeni barajlar veya yapım aşamasındaki barajlar için geçerlidir; mevcut barajların rehabilitasyonu; ve inşaat halindeki mevcut barajlara veya barajlara dayanan veya dayanabilecek projeler.

ESS4, barajların güvenliğiyle ilgili risklerin tasarıma ve duruma özel olduğunu kabul eder ve hükümleri kapsamında üç büyük değişiklik getirmiştir. Bunlar: (a) 3 milyon metreküpten fazla rezervuar kapasitesine sahip büyük barajlar için eşiğin 10 metreden 5 metreye düşürülmesi; (b) güvenlik risklerine neden olabilecek büyüklük veya tutma kapasitesine bakılmaksızın (küçük barajlar olarak anılır) diğer tüm barajlar dahil; ve (c) bir barajın büyüklüğü, karmaşıklığı ve potansiyel riski dikkate alınarak baraj güvenliği gerekliliklerinin uygulanmasına orantılı bir risk yönetimi yaklaşımının açıkça tanıtılması.

Baraj güvenliği güvencesine yönelik risk yönetimi yaklaşımları tipik olarak dört adımı takip eder: (a) risk analizi, (b) risk değerlendirmeleri, (c) risk kontrolü ve azaltma önlemleri için karar verme ve (d) izleme ve değerlendirme. Bu yaklaşımın bir barajın yaşam döngüsü boyunca kullanılması önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir