Çevre, Genel Kategori, Hidrobiyoloji, İklim, Su Arıtma Gündem Haberleri

Havadaki Su Buharı Enerji Kaynağı Olabilir Mi?

Bir çalışmaya göre atmosferdeki su buharının gelecekteki potansiyel yenilenebilir enerji kaynağımız olabilir!

Yenilenebilir enerji kaynakları tam olarak doğadadır. Gezegenin bir parçası olduklarından doğal olarak periyodik olarak yenilenirler.

Bu enerji kaynakları bir başka deyişle “alternatif enerji” kaynaklarıdır. Günümüzde enerji elde ettiğimiz kaynaklara alternatif görülürler.

Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidroelektrik enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisi dediğimiz kaynaklar, alternatif enerjilerdir.

Bir enerji kaynağının yenilenebilir olması, onun çevre açısından %100 güvenli olduğu anlamına gelmeyebilir.

Mesela barajlar suyun gücünü kullanıyor olsa da sucul canlılara zarar verebilirler. Yine de bu enerji kaynakları, diğer fosil yakıtlara göre çok az karbon ayak izine sahip oldukları için daha temiz bir dünya için gereklidir.

Tel Aviv Üniversitesi’nde 5 yıl önce yapılan bir araştırma, atmosferdeki su buharının gelecekte potansiyel bir yenilenebilir enerji kaynağı olabileceğini söylüyor.

Tel Aviv Üniversitesi Porter Çevre Bilimleri Okulu profesörü Colin Price önderliğinde Profesör Hadas Saaroni ve doktora öğrencisi Judi Lax tarafından yürütülen, 6 Mayıs 2020 tarihinde Nature Scientific Reports’ta yayımlanan çalışma, su molekülleri ve metal yüzeyler arasında gerçekleşen etkileşimler sonucu oluşan elektriğin keşfi ile alakalıdır.

Bir çalışmada da, bazı metallerin neme maruz kaldığında kendiliğinden bir elektrik yükü oluşturduğunu gösterilmişti.

Bilim insanları, eskiden yapılmış bazı keşiflerin bulgularına dayanarak, sadece havadaki nemi kullanan düşük voltajlı bir pil üretmeye çalıştılar.

Bu bağlamda yüksek bağıl neme maruz kalan iki metal arasındaki voltajı belirlemek için bir laboratuvar deneyi gerçekleştirdiler. Bağıl nem %60’ın üzerine çıktığında, iki metal yüzey arasında bir voltaj oluşmaya başladığını fark ettiler. Nem seviyesi %60’ın altına düşürüldüğünde ise voltajın kaybolduğunu gözlemlediler.

Su çok özel bir moleküldür. Moleküler çarpışmalar sırasında bir molekülden diğerine elektrik yükü aktarılabilir. Sürtünme yoluyla bir tür statik elektrik oluşturulabilir. Laboratuvarda elektrik üretmeye çalıştık ve havadaki bağıl nemi %60’ın üzerine çıkardığımızda, farklı izole metal yüzeylerin atmosferdeki su buharından farklı miktarlarda yük oluşturacağını keşfettik. Bu, yaz aylarında İsrail’de ve çoğu tropikal ülkede neredeyse her gün gerçekleşiyor.

Price’a göre bu çalışma, nem ve nemin enerji kaynağı olabilme ihtimali hakkında daha çok bilgi edinmemizde fayda gösterecek.

İnsanlar kuru havanın statik elektriğe yol açtığını biliyorlar. Bazen metal bir kapı koluna dokunduğunuzda sizi şok ediyor. Su normalde iyi bir elektrik iletkeni olarak düşünülüyor, yüzeyde yük oluşturabilecek bir şey değil. Fakat bağıl nem belirli bir eşiği aştığında işler değişiyor.

Bağıl nem seviyelerinin %60’ın üzerinde olduğu bölgelerde, havadaki nem yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir