Su Tüketimi

Ülkelerin Gelişmişlik Düzeylerine Göre Sektörel Su Kullanımları

Su kullanımlarına ilişkin yapılan sektörel sınıflandırma, mevcut su talebine karşılık su arzının nasıl belirlenmesi gerektiğini ortaya koyması ve suyun fiyatlandırılması bakımından büyük önem taşımaktadır (Muslu, 2015: 14).


İçme-kullanma suyu kullanımı bakımından Okyanusya ilk sırada yer almaktadır. Bu durumu kıtadaki mevcut su kaynaklarının yeterli ve kıta nüfusunun az olması ile açıklamak mümkündür. Asya kıtasında, içme-kullanma suyu kullanımı dünya ortalamasının altındadır. Asya ülkeleri, yoğun nüfus baskısı sebebiyle, kanalizasyon ve altyapı hizmetlerine erişim sıkıntısı yaşamaktadır.


Dünyadaki toplam su kaynaklarının %69’u tarım, %19’ u endüstri, % 12’si içme-kullanma suyu olarak kullanılmaktadır. Asya ve Afrika kıtaları tarım sektöründe dünya ortalamasının üstünde su kullanarak diğer kıtalara göre ilk sıralarda yer alırken, endüstri sektöründe kullanılan su bakımından son sırayı paylaşmaktadırlar.

Gelişmekte olan ekonomilere ev sahipliği yapan Asya kıtası, Afrika kıtasının iki katı kadar endüstriyel su kullanmaktadır. Avrupa ve Amerika kıtalarında ise dünya ortalamasının üzerinde bir oranda endüstriyel su kullanmaktadır. Dünya genelinde içme-kullanma suyu diğer sektörlere göre daha az oranda kullanılmaktadır. Ancak Afrika kıtasında bunun tersi bir durum söz konusudur.

Ülkemiz:

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili olan ve ılıman, yarı kurak iklim kuşağında bulunan bir ülkedir. Su varlığı açısından zengin bir ülke değildir ve kişi başına düşen yıllık tüketilebilen su miktarı yaklaşık olarak 1.519 m3’tür.Yapılan araştırmalarda, 2030 yılında Türkiye nüfusunun 100 milyon olacağı ve kişi başına düşen yıllık su miktarının 1.120 m3 olacağı tahmini yapılmaktadır. Bu miktar mevcut su kaynaklarının tahrip olmadığı varsayımından hareketle yapılmıştır.

Türkiye’nin ortalama yağış miktarı 643 mm/yıldır ve bu oran yıllık
ortalama 501 km3 suya karşılık gelmektedir.
501 km3 suyun 274 km3’lük kısmı buharlaşma yoluyla atmosfere dönerken, 69 km3’lük kısmı yeraltı sularını beslemekte, 158 km3 kadarı ise akarsular yoluyla denizlere ve kapalı göllere karışmakta, komşu ülkelerden Türkiye’ye gelen 7 km3 su ile birlikte Türkiye’nin brüt su potansiyeli 193 km3 olarak hesaplanmaktadır. Buna ek olarak, akiferlere sızan 41 km3 su dikkate alındığında Türkiye’nin toplam yenilenebilir su kaynakları potansiyeli 234 km3 olmaktadır.

Ülkelerin Gelişmişlik Düzeylerine Göre Sektörel Su Kullanımları” ile ilgili yorum;

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir