Çevre, Genel Kategori, Hidrobiyoloji, İklim, Kuraklık, Su Arıtma Gündem Haberleri

WWF Türkiye’nin Tatlı Su Çalışmaları

WWF, diğer birçok ülkede ne yazık ki olduğu gibi su miktarı ile nüfusun oransal dağılımı arasındaki eşitsizliğin Türkiye’de de mevcudiyetini koruduğunu dile getiriyor. Nitekim haklılar.

İstanbul, Tekirdağ, Bursa gibi önemli büyükşehirler Marmara Bölgesinde. Dolayısıyla nüfusun %28’i Marmara Bölgesinde yaşıyor. Buna karşılık bu bölgedeki havalar su akışının sadece %4ünü toplayabiliyor.

WWF’nin Türkiye’deki tatlı su kaynakları için yürüttüğü iki tane proje var.

  • Ada Sulak Alanlarının Korunması Projesi
  • Büyük Menderes Havzasında Su Koruyuculuğu

1- Ada Sulak Alanlarının Korunması Projesi

Ada sulak alanları, bitki ve hayvan türlerinin yaşayabileceği özgün ekosistemler oluşturan, göçmen kuşların göç sırasında konaklamak için kullandığı doğal bölgelerdir. İnsanlar da genellikle tarım odaklı olmak üzere bazı amaçlarla buralardan faydalanabiliyor.

Türkiye’nin ada sulak alanları çevresel değişikliklere karşı oldukça hassas durumdadır. Türkiye’nin ada sulak alanları, onları koruyamadığımız için ve her yeri betonlaştırdığımız için büyük tehlike altındadır.

WWF-Türkiye, saha çalışmalarıyla ada sulak alanlarının envanterini çıkarıyor, sulak alanların onlara bağlı canlılar ve insanlar için önemine dikkat çekiyor ve bu alanların sağlıklı ekosistemler olarak varlığını sürdürmesi için gerekli koruma önlemlerini belirliyor. 

WWF Web Sitesi

2- Büyük Menderes Havzasında Su Koruyuculuğu

Büyük Menderes Havzası, Türkiye’nin 25 nehir havzasından biridir ve oldukça büyük bir sosyoekonomik öneme sahiptir. Büyük Menderes Havzası’nda ana su kaynağı, kolları ve yeraltı suları ile 584 kilometre uzunluğunda olan Büyük Menderes Nehri’dir.

Buradaki sorunlardan biri su kalitesi, diğeriyse iklim değişikliği ile mevsimsel su miktarının azalacağı beklentisidir.

Bu bağlamda Büyük Menderes Havzası’nın sağlığı kurtarılması ve sosyoekonomik değerinin korunması için gerekli önlemlerin alınması lazım.

WWF-Türkiye, ‘Büyük Menderes Havzası’nda Su Koruyuculuğu’ stratejisi kapsamında, Türkiye’nin diğer havzalarına örnek olacak bir havza yönetim planı uygulaması için model geliştirmeyi hedefliyor. Bu modelde özel sektörün su yönetimine katılmasını amaçlıyoruz. Bölge ekonomisine önemli katkıda bulunan sektörlerin başında gelen tekstil sektörü de hedef sektörlerden biri.

WWF Web Sitesi

WWF Web Sitesinde Proje Hakkında Şu Açıklamalara Yer Verilmiş:

  • Tekstil işletmelerinin ağırlıkta olduğu iller Denizli, Uşak ve Aydın.
  • Özellikle Denizli, son yıllarda tekstil sektöründe sahip olduğu yüzde 30 istihdam ve yüzde 50 ihracat payıyla havzanın en önemli ili.
  • Havzadaki diğer sektörler gibi tekstil sektörü de su sorunlarıyla boğuşuyor. Boyama ve apre işlemlerinde yüksek miktarda su kullanılan tekstil sektörü, suyla ilgili sorunlardan etkileniyor.
  • Havzadaki su miktarının azalmasıyla birlikte su talebindeki artış sektörler arasında rekabete neden olabilir. Birçok uluslararası alıcı için tedarik zincirinde kaynak verimliliğinin öncelikli hale geldiği de unutulmamalı.

Bu hususlar göz önüne alındığında, suyun sürdürülebilirliğinin sağlanması için sektör özelinde stratejiler geliştirilmeli.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir