Genel Kategori

Sel felaketiyle gündeme gelen hidroelektrik santral nedir? Avantajları ve dezavantajları

Giresun’da en az 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından bölgede kurulan hidroelektrik santralleri (HES) yeniden tartışma konusu oldu.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda çok sayıda kişi yaşanan felaketin arkasında HES’lerin bulunduğunu savunuyor.

Peki hidroelektrik santral nedir? Sağladığı avantajlar ve dezavantajlar ne?

Hidroelektrik santral nedir?

Elektrik enerjisi üretme amacıyla kurulan santrallere HES denir. Barajlar gibi nehir yataklarına kurulur. Hidroelektrik, en önemli ve yaygın olarak kullanılan yenilebilir enerji kaynağıdır.

Türkiye’de toplam elektrik üretiminin yaklaşık olarak yüzde 17’sini temsil eder.

Hidroelektrik santral nasıl çalışır?

Hidroelektrik enerjinin çoğu, bir su türbini ve jeneratörü çalıştıran baraj suyunun potansiyel enerjisinden gelir. Bir hidrolik türbin, akan suyun enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür. Bir hidroelektrik jeneratör, bu mekanik enerjiyi elektriğe dönüştürür.

Hidroelektrik santralin avantajları nedir?

• Hidroelektrik su ile beslenir, bu nedenle temiz bir yakıt kaynağıdır, yani kömür veya doğal gaz gibi fosil yakıtları yakan santraller gibi havayı kirletmez.

• Hidroelektrik enerji, her devletin uluslararası yakıt kaynaklarına bağımlı olmadan kendi enerjisini üretmesine izin veren yerel bir enerji kaynağıdır.

• Hidroelektrik yoluyla üretilen enerji, güneş tarafından yönlendirilen su döngüsüne dayanır ve onu yenilebilir bir güç kaynağı haline getirir, bu da onu hızla tükenen fosil yakıtlardan daha güvenilir ve uygun maliyetli bir kaynak haline getirir.

• Düşük maliyetli olması ve değeri yüksek güç alınmasını sağlar.

Hidroelektrik santralin dezavantajları nedir?

• Bölgenin ekosistemine zarar verebilir ve arazi kaybına neden olabilir.

• Buharlaşma yoluyla su kaybına neden olur.

• Yapım aşamasında doğal habitatı bozar ve çevreye zarar verir.

• HES’in olduğu bölgelerde erezyon ve sel oluşumunda artış gözlenmiştir.

• HES’in planlandığı bölgelerde yaşayan insanların yer değiştirmesi ihtiyacı doğar.

• Zayıf inşaat, doğal afetler veya sabotaj nedeniyle meydana gelen bir arıza, nehir aşağı yerleşim yerleri ve altyapı için felaket sonuçlar doğurur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir